www.kriv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 21 лютого 2024 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криворізський район >> Новини
Допомога на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку
Версія для друку Написати листа

На виконання «Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать
до першої та другої групи платників єдиного податку», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 329, управління соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації повідомляє.

Покриття витрат на виплату допомоги на дітей здійснюється
за рахунок коштів, виділених Мінсоцполітики, з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками відповідно до Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, затвердженого постановою КМУ від 22.04.2020 року №302.

Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним
особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Призначення і виплата допомоги на дітей здійснюється управлінням за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання фізичної особи — підприємця (далі — заявник).
Допомога на дітей призначається на період карантину, встановленого постановою КМУ від 11 березня 2020 року №211 та на один місяць після дати його відміни одному з батьків (опікуну) на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць (до 6 років – 1779 грн., від 6 до 10 – 2218 грн.).
У разі досягнення шестирічного віку дитиною, на яку виплачується допомога на дітей, її розмір переглядається з урахуванням відповідного розміру прожиткового мінімуму з наступного місяця.
Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків.

Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає до управління заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунка в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі.
У паперовій формі заявник подає такі документи:
копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
копію рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
В електронній формі заявник подає фотокопії вищезазначених документів.

У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги на дітей і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.
Перевірка належності фізичної особи - підприємця до першої або другої групи платників єдиного податку проводиться управлінням з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.

Виплата допомоги на дітей припиняється у разі:
- позбавлення отримувача батьківських прав;
- відібрання дитини в отримувача без позбавлення батьківських прав;
- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
- перебування отримувача під вартою на час слідства, у місцях позбавлення волі, за рішенням суду, розшуку отримувача органами Національної поліції;
- смерті дитини;
- смерті отримувача.
Виплата допомоги на дітей припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням управління, який призначив допомогу.
У разі виникнення питань, щодо призначення субсидії, отримати консультацію можна в управлінні соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, б.148а, каб.№101, 405 за телефонами 068-445-3552.
Начальник управління Валентина ГУНЬКО
Тетяна Хрієнко 098 591 0672

Додаток
до Порядку
         До органу соціального захисту населення
         _______________________________________________
         (найменування органу соціального захисту населення)
         від ___________________________________________,
         (прізвище, ім’я та по батькові)
         категорія заявника:_____________________, проживаю
         (батько/мати, опікун)
         за адресою: _____________________________________,

         номер телефону:__________________;
         адреса електронної пошти:________________,

         тип документа:__________________________________
         (паспорт громадянина України, _______________________________________________
         документ, що підтверджує право на постійне проживання

         ______________________________________________________________
         в Україні (для іноземця та особи без громадянства)

         серія (за наявності) _______, номер ________________, виданий “___”________20__ р., ____________________
         _______________________________________________,
         (ким видано документ)

         строк дії паспорта “___”_______20___р.,

         унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____________,

         реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________________________________

         або відмітка про відмову від прийняття номера:______,

                        (так/ні)
         дата народження “_____”_________ ____ р.,
         стать __________________________________________,
         (чоловік, жінка)
         громадянство ___________________________________,
         (громадянин України, іноземний громадянин,
         особа без громадянства)
ЗАЯВА
про призначення допомоги на дітей фізичним особам
Ї підприємцям,
які обрали спрощену систему оподаткування і належать до
першої та другої групи платників єдиного податку

Прошу призначити (перерахувати) допомогу (потрібне підкреслити)

Інформація про дітей:

1. Свідоцтво про народження, серія ____, номер ___________, видане “_____”__________ 20___ р.,

________________________________________________________________.

(ким видано документ)

номер актового запису ________________,

дата актового запису “___”________20___ р.

2. Свідоцтво про народження, серія ____, номер ___________, видане “____”__________ 20___ р.,

________________________________________________________________.

(ким видано документ)

номер актового запису _________________,

дата актового запису “___”__________ 20___ р.

3. Свідоцтво про народження, серія ____, номер ___________, видане “____”___________ 20___ р.,

________________________________________________________________.

(ким видано документ)

номер актового запису _________________,

дата актового запису “___”__________ 20___ р.

Дата встановлення опіки “_____”___________20___ р.

Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок у банківській установі _________________________________,
МФО ______________________, код гідно з ЄДРПОУ__________________, назва ______________________________________.

До заяви прикріплені скан-копії документів:

свідоцтв про народження ______ (так/ні);

довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) ______ (так/ні);

документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) ______ (так/ні);

рішення про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною) ______ (так/ні).

Номер заяви __________
__________
(підпис)
“___”____________ 20___ р.

Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор