www.kriv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Понеділок, 4 грудня 2023 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криворізський район >> Новини
Держенергонагляд інформує
Версія для друку Написати листа

Рік на посаді т.в.о. Голови:
звіт Романа Боднара

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 липня 2020 року № 794-р на Романа Боднара покладено тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Держенергонагляду, виконання обов’язків Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.
Цей звіт презентує ключові досягнення діяльності інспекції за період з 01 липня 2020 року по 01 липня 2021 року.
1. Формування нормативного підґрунтя для діяльності інспекції

Для забезпечення виконання повноважень Держенергонагляду та відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 640 було затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузях електроенергетики та теплопостачання і визначено періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).
Також наказом Міністерства енергетики України від 17 вересня 2020 року № 600 затверджено уніфіковану форму Акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у галузях електроенергетики та теплопостачання (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2020 року за № 1127/35410).
З метою здійснення планових заходів державного (нагляду) контролю у 2021 році, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» наказом Держенергонагляду від 20 листопада 2020 року № 252 затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду України на 2021 рік.
Таким чином, забезпечено можливості реалізації Держенергонаглядом державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання, що передбачено законами України «Про ринок електричної енергії» і «Про теплопостачання», Положенням про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, а також створено передумови для якісного, безперебійного і безпечного електро- й теплопостачання споживачів.

Забезпечено своєчасне виконання Плану роботи Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2020 рік, а також підготовку та затвердження Міністерством енергетики України відповідного плану на 2021 рік. При цьому Планом передбачається підготовка пропозицій до 9 нормативно-правових документів, які безпосередньо стосуються діяльності Держенергонагляду.
Створено Координаційну раду з основних питань діяльності Державної інспекції енергетичного нагляду України відповідно до наказу Держенергонагляду від 06 серпня 2020 року № 124.
За результатами роботи Координаційної ради здійснено перегляд 8 актів Кабінету Міністрів України та 28 наказів Міненерго.
З метою упорядкування роботи Держенергонагляду було розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо:
· організації розгляду Держенергонаглядом проєктів планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу (далі – ОСР);
· здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;
· планування робіт з організації державного енергетичного нагляду Державної інспекції енергетичного нагляду України;
· розгляду звернень і запитів з питань електроенергетики та теплопостачання;
· участі представників Держенергонагляду у роботі Комісії Інформаційно-консультаційного центру по роботі із споживачами електричної енергії при ОСР та звітності щодо результатів розгляду звернень;
· оцінювання повноти та якості проведених ОСР робіт з розчистки трас ПЛ 0,4-110 (150) кВ і приведення їх технічного стану у відповідність до вимог нормативно-правових актів та правил;
· оцінювання повноти та якості проведених ОСР робіт з підготовки електричних мереж до роботи в грозовий сезон;
· оцінювання повноти та якості проведених ОСР робіт з підготовки електроустановок підстанцій напругою 35-110 (150) кВ до роботи в умовах високих температур повітря навколишнього середовища.
З метою підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду 2021–2022 років і його проходження відомством взято участь у розробці:
· Положення про порядок підготовки та оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період, затвердженого наказом Міненерго від 19 березня 2021 року № 29;
· Плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду 2021/22 року та його проходження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 586-р.
2. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення

З метою підвищення наглядової спроможності Держенергонагляду було здійснено аналіз відсоткового співвідношення кількості інспекторів відомства до загальної кількості працівників. Такі дії стали поштовхом для перегляду організаційної структури Держенергонагляду у бік збільшення відсоткового показника інспекторського складу. Наслідком цього стало прийняття наказу Держенергонагляду від 17 серпня 2020 року № 128 «Про введення в дію структури та штатного розпису Держенергонагляду».
Останню організаційну структуру та зміни до штатного розпису на 2021 рік введено в дію наказом Держенергонагляду від 11 травня 2021 року № 107 «Про введення в дію структури та змін до штатного розпису на 2021 рік Держенергонагляду».
За період з 01 липня 2020 року по 30 червня 2021 року Держенергонаглядом було проведено 8 доборів на 233 посади державної служби.
Станом на 30 червня 2021 року фактична чисельність відомства складає 528 осіб (74 % від штатної чисельності).
Після прийняття Верховною Радою України 23 лютого 2021 року Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби» у Держенергонагляді відновлено проведення конкурсів на вакантні посади та оголошено 2 конкурси на 99 посад.

У Державній інспекції енергетичного нагляду України забезпечено здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією, а саме:
· здійснюються заходи, спрямовані на виявлення та запобігання проявам корупції у діяльності Держенергонагляду та дотримання працівниками Держенергонагляду вимог антикорупційного законодавства;
· організовано на належному рівні роботу Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держенергонагляду;
· забезпечено функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
· забезпечено роботу з викривачами;
· забезпечується проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, що претендують на зайняття посад в Держенергонагляді, його територіальних органах, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
· здійснюється проведення перевірок достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо осіб, які претендують на зайняття посад у відомстві.

Для реалізації матеріально-технічного забезпечення відомства створено усі умови, передбачені чинним законодавством. Забезпечено своєчасне укладання договорів щодо закупівлі товарів і послуг, відповідного обслуговування приміщень та автотранспорту.
У Держенергонагляді забезпечено ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
Держенергонагляд отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Про деякі питання документування управлінської діяльності» з метою належного забезпечення роботи Держенергонагляду проведено процедуру закупівлі Системи електронного документообігу «АСКОД» та впроваджено зазначену систему в роботу.
3. Забезпечення реалізації поставлених завдань
Протягом звітного періоду Держенергонаглядом за оперативними даними:
· здійснено оцінювання 66 об’єктів та суб’єктів електроенергетики (11 повторно за зверненням енергопідприємств) щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років (далі – ОЗП) відповідно до Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в ОЗП, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 916-р. За результатами участі в роботі комісій з перевірки готовності енергооб’єктів надано висновки Держенергонаглядом, в яких зазначено 643 зауваження. З урахуванням висновків Держенергонагляду комісією з перевірки готовності енергооб’єктів до роботи в ОЗП видано 64 акти;
· здійснено моніторинг об’єктів електроенергетики 279 ОСР та виробників електричної енергії щодо готовності до роботи в ОЗП відповідно до Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в ОЗП. Виявлено 6 821 порушення та надано 214 рекомендаційних листів щодо їх усунення;
· проведено 40 моніторингів щодо технічного стану електричних мереж напругою 0,4 - 110 (150) кВ операторів систем розподілу з метою погодження зведених планів розчистки трас повітряних ліній електропередачі на 2021 рік відповідно до доручення Міністерства енергетики України від 30 вересня 2020 року № 26/1.6-4.2-21131. Виявлено 4 415 порушень, надано ОСР 36 рекомендаційних листів щодо їх усунення;
· обстежено 1 024 об’єкта на виконання доручення Міністерства енергетики України від 23 вересня 2020 року № 26/1.1-4.2.-20711 щодо забезпечення надійного електропостачання виборчих дільниць під час проведення виборів, які відбулись 25 жовтня 2020 року, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-ІХ «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році». Виявлено 406 порушень та надано 17 рекомендаційних листів щодо їх усунення;
· обстежено 507 медичних закладів на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.12.2020 № 49290/1/1-20) щодо відповідності фактичних схем живлення зазначених закладів вимогам Правил улаштування електроустановок (затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476, та ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15.02.2010 № 64, здійснено оцінку технічного стану об’єктів електричних мереж напругою
0,4 – 10(6) кВ, через які здійснюється електропостачання медичних закладів визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, щодо категорії з надійності електропостачання та забезпеченості резервними автономними джерелами живлення. За результатами перевірки виявлено 309 порушень, розроблено заходи з приведення зовнішніх і внутрішніх мереж, автономних джерел живлення та організації експлуатації зазначених медичних закладів до вимог нормативних документів. Зазначені рекомендації надіслано листами на адреси всіх обласних державних адміністрацій та керівників медичних закладів;

· здійснено оцінювання повноти та якості проведених 182 структурними підрозділами 26 ОСР робіт з розчистки трас ПЛ 0,4-110 (150) кВ, а також відповідності технічного стану ПЛ вимогам нормативно-правових актів, норм та правил (на виконання доручення Міністерства енергетики України від 15.03.2021 №26/1.6-4.2-4082), з метою безпечного постачання електричної енергії, надійної роботи електричних мереж ОСР. Виявлено 3 090 порушень вимог нормативно-правових актів і правил щодо розчистки трас ПЛ та їх технічного стану. За результатами проведених моніторингів надано на адреси ОСР відповідні листи з рекомендаціями щодо приведення у місячний термін технічного стану електричних мереж у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики;
· здійснено оцінювання 26 ОСР щодо виконання заходів з підготовки електричних мереж до роботи в грозовий сезон, приведення засобів грозозахисту ПС, ПЛ напругою 35-110 (150) кВ та ТП (РП) і ПЛ напругою 0,4-10 (6) кВ у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм та правил та проєктних рішень (на виконання доручення Міністерства енергетики України від 15.03.2021 № 26/1.6-4.2-4094), з метою безпечного постачання електричної енергії, надійної роботи електричних мереж ОСР в грозовий сезон 2021 року. Виявлено 3 341 порушення вимог нормативно-технічних документів щодо організації експлуатації і технічного стану грозозахисного обладнання. За результатами моніторингу територіальними органами Держенергонагляду було направлено на адреси ОСР відповідні листи з рекомендаціями стосовно розробки заходів щодо приведення системи грозозахисту у відповідність до нормативно-правових актів;
· здійснено оцінювання 28 ОСР та 6 філій щодо підготовки електроустановок підстанцій напругою 35-110 (150) кВ до роботи в умовах високих температур навколишнього середовища (на виконання доручення Міністерства енергетики України від 13.05.2021 № 26/1.6-4.2-7740), з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії й оцінювання повноти та якості проведених ОСР робіт з підготовки електроустановок підстанцій напругою 35-110 (150) кВ до роботи в умовах високих температур повітря навколишнього середовища та проведення їх технічного стану у відповідність до вимог нормативно-правових актів, правил і проєктних рішень, моніторинг стану маслонаповненого обладнання підстанцій 35-150 кВ. Виявлено 4 739 порушень вимог нормативних документів у галузі електроенергетики. За результатами проведених моніторингів надано на адреси ОСР відповідні листи з рекомендаціями щодо приведення у місячний термін технічного стану електричних мереж у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм та правил у галузі електроенергетики;
· здійснено (у складі комісій) 60 розслідувань причин і наслідків технологічних порушень (відмов І та ІІ категорій) на обладнанні електричних мереж учасників ринку електричної енергії відповідно до Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 09 червня 2005 року № 255 та пункту 6 розділу IV Кодексу системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309;
· розглянуто проєкти плану розвитку, інвестиційної програми оператора системи передачі щодо пріоритетності технічних рішень для розвитку системи передачі відповідно до статті 9 розділу ІІ Закону України «Про ринок електричної енергії». Також опрацьовано проєкти інвестиційних програм 9 ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях і когенераційних установках за їх зверненнями;
· взято участь у роботі 8 комісій з перевірки знань персоналу об’єктів електроенергетики з питань технічної експлуатації відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та керівного персоналу об’єктів електроенергетики з охорони праці, пожежної безпеки, технічної експлуатації обладнання, машин і механізмів в обсязі законодавчих, нормативно-правових документів та норм (згідно з наказом Міністерства енергетики України
від 27 липня 2020 року № 469 «Про постійну Комісію з перевірки знань щодо технічної експлуатації об’єктів електроенергетики Міністерства енергетики України»);

· проведено моніторинги виконання планів організаційно-технічних заходів з підготовки та стану готовності до опалювального періоду (далі – ОП) теплових господарств. Взято участь у складі 7 362 комісій суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, споживачів соціальної сфери, що отримують теплову енергію від систем централізованого теплопостачання, з метою оцінки стану готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2020/2021 років, згідно з Планом заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до ОЗП та його проходження, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 916-р (далі – План). За результатами участі в роботі комісій з оцінки стану готовності теплових господарств було надано висновки, в яких було зазначено 2 833 порушення вимог діючих норм і правил у сфері теплопостачання;
· взято участь у 216 засіданнях комісій оперативних штабів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підготовки/готовності теплових господарств суб’єктів господарювання до роботи в ОП та його проходження, на яких зазначалися поточний стан і проблемні питання підготовки об’єктів до опалювального періоду;
· взято участь у 9 комісіях із розслідування причин і наслідків аварій та відмов на теплових установках і мережах теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій, які призвели до порушення режимів теплопостачання споживачів соціальної сфери, із складенням відповідних актів розслідування згідно з вимогами Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 04 серпня 2006 року № 270;
· складено 613 актів щодо підтвердження факту відсутності газифікації природним газом 4 533 багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування у зазначених будинках систем централізованого теплопостачання з метою застосування ліцензіатами з постачання електричної енергії відповідного тарифу на електроенергію для населення на ОП згідно з Планом.
З 1 січня 2021 року відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду України на 2021 рік проведено понад 370 планових та позапланових заходів, у ході яких виявлено майже 6 100 порушень вимог нормативно-технічних документів щодо технічного стану та організації експлуатації обладнання у галузі електроенергетики та у сфері теплопостачання. За результатами кожного заходу складено відповідні акти та приписи із зазначенням термінів на усунення виявлених недоліків.
Крім того, за результатами розгляду майже 2 тисяч звернень споживачів (замовників) електричної енергії Держенергонаглядом у І півріччі 2021 року вжито відповідних заходів й ОСР проведено такі роботи:
• замінено більше 100 дефектних опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,4 кВ (далі – ПЛ) та дві опори ПЛ-10 кВ;
• розчищено від порослі та дерев майже 140 км трас ПЛ-0,4 кВ та 21 км трас ПЛ-10 кВ;
• замінено більше 10 силових трансформаторів на ТП 10(6)/0,4 кВ;
• виконано ремонт пошкоджених більше 70 кабельних ліній електропередачі напругою 0,4-10 кВ;
• виконано заміну проводів протяжністю 15 км повітряних ліній напругою 0,4 кВ перерізом 16 мм2 на проводи більшого перерізу;
• проведено регулювання рівня напруги на 50 трансформаторних підстанціях 10(6)/0,4 кВ;
• проведено заміну більше 50 комутаційних апаратів в РУ-0,4 кВ трансформаторних підстанцій 10(6)/0,4 кВ та майже 200 відгалужень та/або ділянок ПЛ-0,4 кВ, комутаційних та захисних апаратів у побутових споживачів;
• проведено розподіл пофазного струму навантаження більше ніж на
100 ТП 10(6)/0,4 кВ;

• виконано монтаж майже 300 повторних заземлень ПЛ-0,4 кВ, заземлення ТП та нейтралі трансформаторів відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок;
• забезпечено цілісний контакт з’єднань майже 200 проводів на повітряних відгалуженнях до житлових будинків;
• відновлено електропостачання більше 100 заявників;
• майже 200 заявникам відновлено надійність електропостачання відповідно до категорії з надійності;
• на користь більше ніж 30 заявників вирішено спірні питання щодо приєднання електроустановок до електричних мереж ОСР.
Уточнену інформацію про діяльність Держенергонагляду у І півріччі 2021 року буде оприлюднено на офіційному вебсайті у відповідному звіті.
4. Перспективні плани розвитку інспекції
  З метою реалізації покладених на відомство завдань та забезпечення споживачів якісним, безперебійним і безпечним енергопостачанням станом на 1 липня 2021 року підготовлено:
  · проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення надійного та сталого функціонування сфер електроенергетики та теплопостачання»;
  · проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питань державного енергетичного нагляду (контролю)»;
  · проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони електричних мереж»;
  · проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів»;
  · проєкт наказу Міністерства енергетики України «Про затвердження Положення про порядок підготовки та оцінки готовності теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання суб’єктів відносин у сфері теплопостачання до роботи в опалювальний період».
  Опрацьовується питання розширення повноважень Держенергонагляду шляхом покладання функцій контролю (нагляду) за господарською діяльністю суб’єктів господарювання у галузі газопостачання в частині технічної експлуатації об’єктів постачання та розподілу природного газу, враховуючи те, що відомство вже реалізовує державну політику в сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання.
  У рамках підготовки української енергосистеми до інтеграції з енергосистемою Європейського Союзу ENTSO-E буде продовжена робота із гармонізації до європейських норм діючих правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі електроенергетики, впровадження європейських стандартів та директив у відповідних сферах.
  Версія для друку Написати листа

  Про цей сайт | Запитання | Адміністратор