www.kriv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 21 квітня 2024 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криворізський район >> Новини
Що таке довіреність?
Версія для друку Написати листа
Що таке довіреність?

Трапляються випадки, коли громадянин не завжди може, наприклад, сам звернутись у державну установу для вирішення проблеми. У такому випадку на допомогу приходить представництво і такий документ, як довіреність.


У яких випадках може знадобитись довіреність?

Укладення угоди, представництво інтересів в суді, отримання товарів, вантажів, пошти, заробітної плати, пенсії, документів - ось далеко не повний список дій, які можуть бути здійснені повіреним за довіреністю. Видача довіреності є одностороннім правочином, який залежить виключно від волі довірителя. Довіреність завжди оформляється у вигляді письмового документа. Довіреність пред’являють в установі (третій особі). Вона потрібна для того, щоб надати певний обсяг і зазначити характер повноважень, який надав довіритель повіреному. Представнику заборонено вчиняти дії в своїх власних інтересах, а також в інтересах іншого повіреного.

Коли довіреність не може бути видана?

Це ті випадки, коли виключно особа має здійснювати певні дії:
   - укладення шлюбу,
   - складання заповіту,
   - усиновлення,
   - укладання трудового договору
   - отримання паспорта громадянина України
   - укладення договору дарування, в якій не вказано ім'я обдаровуваного
   - тощо


Які існують види довіреностей?

За обсягом повноважень вирізняють такі види довіреностей:

- разова - на виконання однієї конкретної дії (наприклад, продати чи купити будинок);

- спеціальна - на виконання будь - яких однорідних дій (наприклад, довіреність на отримання авторського гонорару протягом року);

- генеральна - на загальне управління майном довірителя. Генеральна довіреність уповноважує особу на виконання не будь-якої окремої угоди чи будь-яких категорій, а на укладення будь-яких угод.

Якою має бути форма довіреності?

Закон вимагає, щоб довіреність була складена у письмовій формі, тому поза письмової формою немає довіреності.

За загальним правилом довіреність повинна бути видана в тій формі, в якій, відповідно до вимог закону, повинна бути укладена угода, на вчинення якої уповноважений повірений. Так, наприклад, довіреність на укладення угоди купівлі-продажу нерухомості повинна бути засвідчена нотаріально.

Нотаріуси посвідчують довіреності відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012р. № 296/5

У дорученні повинні бути чітко вказані юридичні дії, які належить вчинити представнику. Навіть, якщо мова йде про генеральну довіреність, доцільно якомога чіткіше перерахувати повноваження представника.

У тексті довіреності повинні бути зазначені:

   · місце і дата складання,
   · прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування юридичної особи),
   · місце проживання (місце знаходження юридичної особи) довірителя і повіреного, а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають;
   · строк дії довіреності;
   · дата;
   · особистий підпис довірителя.

Довіреність повинна бути підписана довірителем особисто. Довіреність без дати видачі є нікчемною. Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноруч підписати довіреність, то за його проханням і в його присутності та в присутності нотаріуса чи іншої посадової особи, яка посвідчує довіреність, цей документ може бути підписаний іншим громадянином, особу якого встановлює нотаріус.

Вимоги до змісту довіреностей, виданих в простій письмовій формі такі ж, як і до посвідчених нотаріально.

Хто посвідчує довіреність?

Довіреності, які видаються громадянам, повинні бути посвідчені уповноваженими на це особами. Так, що угод, які вимагають нотаріальної форми, довіреність повинна бути посвідчена державним чи приватним нотаріусом.

Але бувають ситуації, коли послуги нотаріуса недоступні: під час перебування в зоні бойових дій, в експедиції, на кораблі. У таких випадках довіреності можуть бути посвідчені відповідно до ст. 40 Закону України «Про нотаріат» і вважаються нотаріально посвідченими:

1) довіреності осіб, які перебувають на лікуванні у госпіталях, лікарнях, санаторіях, будинках престарілих, можуть бути посвідчені головлікарями, начальниками госпіталів, заступниками з медичної частини, черговими лікарями;

2) довіреність громадян, які перебувають під час плавання на морських суднах або суднах внутрішнього плавання, що плавають під прапором України, можуть бути посвідчені капітанами цих суден;

3) довіреності громадян, які перебувають у розвідувальних, арктичних та побідних експедиціях, - посвідчуються начальниками експедиції;

4) довіреності військовослужбовців можуть посвідчувати командири частин, з’єднань, установ і закладів;

5) довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчують начальники виправних установ.

Крім того, нотаріально повинна бути засвідчена довіреність, видана в порядку передоручення. Виняток становлять довіреності на отримання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів, а також поштової кореспонденції. Такі довіреності можуть бути засвідчені посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання.

Довіреності від імені юридичної особи повинні бути підписані її керівником і скріплені печаткою. А довіреності на отримання грошових коштів або матеріальних цінностей - також головним бухгалтером організації.

Довіреності від імені неповнолітніх у віці від 14-ти до 18-ти років, а також від імені осіб, які у судовому порядку визнані обмежено дієздатними, можуть бути посвідчені лише за умови, що вони вчинюються за згодою батьків, усиновителів, піклувальників.


Яким може бути строк дії довіреності?

У довіреності повинен бути вказаний термін її дії. Термін дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку дії основної довіреності. Якщо термін дії довіреності не зазначений, довіреність вважається безстроковою і діє до припинення її дії.

Коли припиняється представництво за довіреністю?

  · закінчення терміну її дії;
  · скасування довіреності довірителем;
  · відмова повіреного від дій, передбачених довіреністю;
  · припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
  · припинення юридичної особи, якій була видана довіреність;
  · смерть довірителя або повіреного, визнання його загиблим, безвісти зниклим, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності.
  У разі смерті довірителя повірений зберігає свої повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або здійснення дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків.

  Як скасувати довіреність?

  Скасовуючи довіреність, довіритель зобов’язаний повідомити про це довірену особу, а також зацікавлених третіх осіб, оскільки права та обов’язки, які випливають з довіреності, зберігають силу для довіреної особи доти, доки вона не дізнається (або повинна була дізнатися) про припинення дії довіреності. При припиненні довіреності представник чи його правонаступник зобов’язаний негайно повернути довіреність.

  Як перевірити справжність довіреності, посвідченої нотаріально?

  Відомості про всі нотаріально засвідчені довіреності і довіреності на право розпорядження майном, засвідчені посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, місцевих рад, а також відомості про припинення їх дії заносяться до Єдиного реєстру довіреностей.

  Внесення даних до Реєстру здійснюється Реєстратором (державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, які уклали договір з Адміністратором (ДП «Інформаційний центр» Мін'юсту) і мають доступ до Єдиного реєстру через інформаційну мережу Мін'юсту) за заявою довірителя.

  Будь-яка фізична або юридична особа, яка має намір перевірити справжність довіреності, може звернутися до нотаріуса із заявою встановленого зразка та отримати так званий скорочений витяг з Реєстру, у якому будуть вказані: номера та серії спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладено текст довіреності - для довіреностей, посвідчених нотаріусом; дата посвідчення довіреності; термін її дії; номер запису в реєстрі реєстрації нотаріальних дій;відомості про особу, яка посвідчила довіреність; відомості про посвідчення довіреності в порядку передоручення або відомості про припинення її дії.

  Якщо є необхідність перевірити справжність довіреностей, виданих іншими особами (від підприємств, головними лікарями, начальниками слідчих ізоляторів і т. п.), які не внесені до Реєстру, це можна зробити шляхом направлення відповідного запиту до цих установ.

  У роботі Центру траплялись випадки, коли люди спочатку надавали довіреність на розпорядження землею, а потім втрачали землю.

  Тож перед підписанням довіреності:


   - уважно її прочитайте;

   - зверніться до юриста за порадою;

   - дізнайтесь, які можуть бути наслідки підписання такої довіреності.


  Краще запобігти проблемі, ніж стати жертвою шахраїв. Тож ставте підпис лише під тими документами, про наслідки підписання яких ви знаєте і розумієте. А якщо потребуєте поради юриста, ви можете звертатись в тому числі і на прийом до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

  Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та наші окремі відділи, бюро правової допомоги, працюють з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00 без перерв, у п'ятницю - до 15.45.


  Наші адреси:
  м.Кривий Ріг: вул.Качалова, 2,
  тел.098-040-83-70; 097-531-97-96;
  вул.Героїв АТО, 30
  тел.097- 139-88-57;
  вул.Станіслава Конткевича, 37,
  тел.067-276-54-76;
  пр.Перемоги, 33а (ж-м Інгулець),
  тел.097-531-65-81;
  м.Жовті Води, бульв.Свободи, 62
  тел. 050-505-28-33;
  м.П'ятихатки, вул.Пушкіна, 107,
  тел.096-188-55-43;
  м.Апостолове, вул.Центральна, 63,
  тел.068-208-50-52;
  смт.Софіївка, вул.Карпенка, 20, каб.7
  тел.097-495-83-16.

  Версія для друку Написати листа

  Про цей сайт | Запитання | Адміністратор