www.kriv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 21 лютого 2024 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криворізський район >> Новини
ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Версія для друку Написати листа
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
"Альтернативна схема акумуляції надлишків шахтних вод Кривбасу
у ставку-накопичувачі шахтних вод в балці Свистунова та їх скидання у
р. Інгулець".
Планована діяльність полягає:
у впровадженні альтернативної схеми (режиму) акумуляції надлишків шахтних вод у ставку-накопичувачі в балці Свистунова та їх скидання у р. Інгулець.
Особливістю альтернативної схеми (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачі балки Свистунова є те, що вона не змінює прийняту технологію розбавлення шахтних вод, а саме – скид у р. Інгулець з подачею заданої кількості води з Карачунівського водосховища для досягнення у контрольному створі встановлених показників якості води після змішування шахтної і річкової води. В порівнянні з існуючою схемою, змін зазнає період скиду та витрати води, що скидаються зі ставка-
накопичувача шахтних вод і подаються для їх розбавлення, а також зменшується концентрація пріоритетних забруднюючих речовин у контрольному створі.
Станом на момент розробки даної схеми у найближчі роки не прогнозується переорієнтація шахт північної групи на південь з акумуляцією всіх надлишків шахтних вод у ставок-накопичувач, розташований в балці Свистунова. Для переорієнтації північної групи шахт на південь необхідно реконструювати існуючу систему транспортування (перекачки) шахтних вод та реконструювати водозабірні споруди на ставку-накопичувачі
з метою подачі води витратами, що забезпечать заданий режим скиду шахтних вод.
Додаткового відведення земельної ділянки під об'єкт планованої діяльності не передбачається. Основні технічні рішення, передбачені планованою діяльністю, будуть виконуватися в районі розташування ставка-накопичувача шахтних вод на відстані 3,2 км від р. Інгулець в балці Свистунова, а також в місці скидання шахтних вод у р. Інгулець.
Місце скидання шахтних вод у р. Інгулець знаходиться на відстані 15,5 км нижче греблі Карачунівського водосховища.
Територіальні альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, оскільки запропоновані проектні рішення є оптимально можливими для Замовника і прив'язані безпосередньо до місця розташування існуючого об'єкта планованої діяльності.
Розміщення розглядаємого об'єкта є оптимальним з точки зору загального обсягу впровадження технологічних рішень, що майже відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, природоохоронних норм і правил.
Планована діяльність передбачає:
- впровадження альтернативної схеми (режиму) акумуляції надлишків шахтних вод у ставку-накопичувачі в балці Свистунова та їх скидання у р. Інгулець.
Планована діяльність впроваджується:
- для зниження техногенного впливу на навколишнє середовище, для запобігання підвищенню рівня забруднення води р. Інгулець у період скидання зворотних вод зі ставка-накопичувача (буде забезпечено зниження розрахункових фонових концентрацій пріоритетних забруднюючих речовин) та ризику переповнення ставка-накопичувача при акумуляції шахтних вод;
- для уникнення зупинки відкачки підземних вод у Кривбасі та припинення роботи гірничорудних підприємств з підземного видобутку залізорудної сировини, що в цілому сприятиме збереженню понад 10 тис. робочих місць і екологічної рівноваги в регіоні;
- для уникнення низки некерованих техногенних катастроф, пов'язаних із підняттям рівня високомінералізованих підземних вод, забрудненням верхніх водоносних горизонтів і поверхневих водоймищ та створенням аварійних ситуацій (порушення стійкості греблі, що огороджує ставок-накопичувач), що в свою чергу призведе до руйнації об'єктів інфраструктури та житлових забудов м. Кривого Рогу та смт. Широке;
- для зменшення негативних наслідків для населення та водного господарства починаючи з смт. Широке до гирла р. Інгулець (населені місця Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей), до яких призводить скидання у р. Інгулець надлишків зворотних вод за діючої схеми поводження з високомінералізованими шахтними водами Кривбасу;
- для подовження термінів скиду шахтних вод – з 06 жовтня по 15 березня. Такі терміни зменшать загальне наповнення ставка-накопичувача, як наслідок знизять фільтраційні втрати, що зменшить антропогенне навантаження на водоносні горизонти в зоні впливу водойми та втрати на випаровування. Особливо це важливо у вегетаційний період, оскільки, більш пізнє завершення скиду шахтних вод здвине динаміку наповнення ставка на пізніші терміни і, як наслідок, знизить вплив на водоносні горизонти.
Планована діяльність полягає в забезпеченні зниження розрахункових фонових концентрацій пріоритетних забруднюючих речовин, для запобігання підвищенню рівня забруднення води р. Інгулець у період скидання зворотних вод зі ставка-накопичувача балки Свистунова.
Альтернативна схема (режим) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-накопичувачі шахтних вод та їх скидання у р. Інгулець тимчасова та планується до впровадження на період підготовки та реалізації проекту управління шахтними водами Кривбасу.
_________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання

      ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ" (ДП "КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ").
Директор – Бєлік Віталій Павлович.
          Юридична адреса: 50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, буд. 40.
Контактний номер телефону: +38(056) 404-12-40, факс: +38(056) 404-12-31
Е-mail:office@zakryttya.org.ua_________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційних код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля,
тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю
_________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України "Про оцінку впливу
на довкілля")що видає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища - Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
_________________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
_________________________________________________________________________
нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання,
що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані
після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
не відбуваються________________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
_________________________________________________________________________
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
_________________________________________________________________________
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля,
тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю
_________________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
_________________________________________________________________________
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля,
тел.: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, e-mail: OVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту екологічної оцінки та контролю
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
_________________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 395 аркушах.
Додатки: повідомлення про плановану діяльність; державний акт на право постійного користування землею; карти місця розташування планованої діяльності;
довідка щодо фонових концентрацій забруднюючих речовин; довідка про кліматичні умови і коефіцієнти, що визначають умови розсіювання забруднюючих речовин; Паспорт технічного стану ставка-накопичувача шахтних вод; копії протоколів моніторингу якості відкачаних шахтних вод підприємств; матеріали аналітичних спостережень за хімічним складом води в нижній течії р. Інгулець та результати гідрохімічних аналізів поверхневих вод р. Інгулець; копії протоколів підприємств, що проводять моніторинг якості води р.Інгулець в контрольних створах; копії протоколів моніторингу якості води в Карачунівському водосховищі. Альтернативна схема акумуляції надлишків шахтних вод Кривбасу у ставку-накопичувачі шахтних вод в балці Свистунова та їх скидання у р. Інгулець, Національна академія наук України. Харків: Північно-східний науковий центр НАН України і МОН України, мале державне підприємство "ІПУ НАН України", 2020 р.
_________________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
_________________________________________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними у період з 02.06.2021 р.:
50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, буд.40 ДП "КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ", контактна особа: Бєлік Віталій Павлович, директор ДП "КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ", телефон: +38(056) 404-12-40, факс: +38(056) 404-12-31.
50101, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна(Радянська), 1 - управління екології виконавчого комітету Криворізької міської ради, телефон (0564) 74-56-41.
_________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор