Криворізський район
www.kriv-rn.dp.gov.ua


Управління соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації повідомляє про проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Криворізькому районі Дніпропетровської області для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території Криворізького району Дніпропетровської області”.

Проект розпорядження


ПРОЕКТКРИВОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
______________________ м. Кривий Ріг № __________________Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Криворізькому районі для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території діяльність яких поширюється на територію Криворізького району Дніпропетровської області

Керуючись статтями 22 та 91 Бюджетного кодексу України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (із змінами), постанову Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”, у рамках дії районної Програми «Забезпечення державного соціального захисту окремих категорій мешканців Криворізького району на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Криворізької районної ради від п»ятнадцятого грудня дві тисячі сімнадцятого року (із змінами) Криворізькому районі Дніпропетровської області, з метою цільового використання коштів районного бюджету, спрямованих на надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Криворізькому районі Дніпропетровської області для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території Криворізького району Дніпропетровської області , що додається.

2. Управлінню соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації забезпечити подання в установленому законом порядку цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації, контроль – на першого заступника голови Криворізької районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.


Голова райдержадміністрації С.В.НАГАЙЧЕНКО

ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

                 Розпорядження голови
                 Криворізької районної
                 державної адміністрації
                 __________ 2019 року
                 № ________________

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Криворізькому районі для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться
на території Криворізького району Дніпропетровської області

1. Порядок використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Криворізькому районі Дніпропетровської області для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території Криворізького району Дніпропетровської області, визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на відповідний рік у рамках дії районної Програми «Забезпечення державного соціального захисту окремих категорій мешканців Криворізького району на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням сесії Криворізької районної ради п’ятнадцятого грудня дві тисячі сімнадцятого від року (із змінами) (далі – бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації (далі – управління).

3. Одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання ветеранів, яких визначено переможцями за результатами конкурсу (далі – громадські об’єднання).
  4. Бюджетні кошті спрямовуються на:
  фінансову підтримку громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) – за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (із змінами).

  5. Розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку громадських об’єднань затверджується управлінням за результатами проведення конкурсу.

  6. Бюджетні кошти, надані громадським об’єднанням, спрямовуються на:
   1) реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:
   відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;
   проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку);
   проведення спортивно-реабілітаційних заходів;
   проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);
   проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
   розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів, військово-патріотичного виховання та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

   2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:
   оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
   оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;
   оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше трьох штатних працівників у розмірі не більше середньої заробітної плати по Криворізькому району Дніпропетровської області за минулий рік;
   придбання канцелярських товарів;
   послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;
   послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.
   Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.
   7. За рахунок бюджетних коштів, що спрямовуються за напрямами, передбаченими підпунктом 1 пункту 6 цього Порядку, можуть здійснюватися:
   видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів.
   При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу);
   оренда приміщень, території, споруди;
   художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);
   оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);
   оренда обладнання, оргтехніки;
   оплата поштових витрат та послуг зв’язку;
   оплата поліграфічних та інформаційних послуг;
   придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення програм (проектів, заходів);
   відшкодування ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років” та “Про жертви нацистських переслідувань” (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та штатним працівникам громадського об’єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (із змінами);
   одноразове навчання працівника громадського об’єднання, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;
   витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми (проекту, заходу) за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

   8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
    9. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

    10. Громадські об’єднання, що отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають управлінню звіт про реалізацію програми (проекту, заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, що визначена управлінням.
    Управління за поданням громадських об’єднань розміщує анонс заходу на офіційному веб-сайті Криворізької районної державної адміністрації з описом програми (проекту, заходу).

    11. Управління проводить постійний моніторинг реалізації всіх програм (проектів, заходів) громадських об’єднань, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, шляхом відвідування представниками управління програм (проектів, заходів), аналізу звітів громадських об’єднань тощо.

    12. Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на офіційному веб-сайті Криворізької районної державної адміністрації.

    13. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

    Начальник управління
    соціального захисту населення
    Криворізької районної
    державної адміністрації В.В.ГУНЬКО

    Зміст матеріалів винесених на обговорення: проект розпорядження голови райдержадміністрації “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Криворізькому районі для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території діяльність яких поширюється на територію Криворізького району Дніпропетровської області”.

    Варіанти вирішення питання: вивчення думки громадськості щодо змісту Порядку використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Криворізькому районі для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території діяльність яких поширюється на територію Криворізького району Дніпропетровської області.

    Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься питання: інститути громадянського суспільства соціального спрямування.

    Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: створення системного діалогу з громадськістю, підвищення якості виконання Порядку використання коштів, передбачених в районному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, які зареєстровані в Криворізькому районі для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території дяльність яких поширюється на територію Криворізького району Дніпропетровської області.

    Порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін: Інформування через оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації про строк, місце, час заходів.

    Поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень: вул. Кобилянського, 148-а, м. Кривий Ріг, 50002, управління соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації, ел. пошта: upszn1237@gmail.com.

    Письмові пропозиції та зауваження подаються до 03.06.2019 на фірмовому бланку у письмовій формі за підписом уповноваженої особи.

    Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення: каб. 203, вул. Кобилянського, 148-а, м. Кривий Ріг, 50002, тел: 068-939-86-31.

    Прізвище, ім'я відповідальної особи: Мажара Марина Анатоліївна – заступник начальника управління соціального захисту населення Криворізької райдержадміністрації.

    Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: через два тижні після закінчення громадського обговорення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

    Голова комісії М.А.МАЖАРА