Криворізський район
www.kriv-rn.dp.gov.ua


Оголошується конкурс з визначення

програм (проектів, заходів),
розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів та виконання
(реалізації) яких надається фінансова
підтримка з районного бюджету на 2019 рік.

Важлива інформація
Управління соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації (далі – управління) оголошує конкурс програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2019 році (далі – програма).Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами).

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

1.Відродження національно-патріотичного виховання молоді.

2.Популяризація здорового способу життя серед населення області.

3.Психологічна реабілітація громадських об’єднань ветеранів.

4.Адаптація членів громадських об’єднань ветеранів до громадського життя.

5.Надання юридичних консультацій щодо соціальних гарантій та соціального захисту громадських об’єднань ветеранів.

6.Посилення соціального захисту членів громадських об’єднань ветеранів.

Рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) має відповідати районному рівню проведення конкурсу.

Громадське об’єднання ветеранів може подавати на конкурс кілька проектів.

При отриманні документів учасникові конкурсу буде видано довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції та переліком наданих документів.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності.

1.Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формування соборності та державності, проголошення незалежності України, а також відвідування військових поховань і пам’ятників.

2.Проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку).

3.Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.

4.Проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу).

5.Проведення заходів з військово-патріотичного виховання.

6.Розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

До участі в конкурсі не допускаються громадські об’єднання ветеранів у разі, коли:

1)інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання ветеранів, що міститься у відкритих державних реєстрах;

2)громадське об’єднання ветеранів не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049;

3) громадське об’єднання ветеранів відмовилось від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

4) громадське об’єднання ветеранів перебуває у стадії припинення;

5)конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

6)установлено факт порушення громадськими об’єднаннями ветеранів вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів;

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які :

1)спрямовані на отримання прибутку;

2)спрямовані на підтримку політичних партій, релігійних організацій;

3)не передбачають районного рівня реалізації;

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) що подається для участі у конкурсі, становить 40 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту (програми, заходу). Решта 15% необхідного обсягу фінансування проекту (програми, заходу) можуть бути забезпечені як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні,цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше, ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Для участі в конкурсі громадськими об’єднаннями ветеранів подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити такі документи:

1)заяву про участь у конкурсі складену за затвердженою формою:

2)опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) складену за затвердженою формою, опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання , план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацією про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші громадські об’єднання ветеранів, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3)листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, громадських об’єднань ветеранів, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4)інформації про діяльність громадського об’єднання ветеранів;

Усі документи подаються в друкованому та електронному вигляді (у формі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на DVD диску чи інших електронних носіях). Друкований варіант конкурсної пропозиції має бути поданий в папці, прошнурований, пронумерований та укомплектований відповідно до зазначеного переліку документів.

Проекти що подаються для участі в конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення

до 21.03.2019р. (12:00) щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10.00 до 17.00 (у п’ятницю до 15.45) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 148а, каб. 301, 203.
Відповідальна особа: Горова Вікторія Олегівна, секретар комісії, контактний телефон: 068-939-86-31.

Конкурс буде проводитися в три етапи:

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті Криворізької районної державної адміністрації.