Криворізський район
www.kriv-rn.dp.gov.ua


Формування проекту районного бюджету на 2020 рік.

Доходи

Загальний прогнозний обсяг доходів районного бюджету на 2020 рік визначено у сумі 224 073,2 тис.грн, у тому числі:
- доходи загального фонду – 219 822,8 тис.грн;
- доходи спеціального фонду – 4 250,4 тис.грн.
  Прогнозний обсяг дохідної частини власних доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік обраховано у сумі 110 000 тис. гривень.

  Джерелами формування дохідної частини районного бюджету по загальному фонду є:
    - податок на доходи фізичних осіб (норматив відрахування 60%) ;
    - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
    - адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
    - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно ті їх обтяжень;
    - плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме мано та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг;
    - плата за надання інших адміністративних послуг.
  При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету на 2020 рік було враховано:

  § статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема очікувані показники соціально- економічного розвитку за 2019 рік (за даними управління соціального захисту населення ФОП складе 481,8 млн. грн, середньомісячна заробітна плата по району становитеме 7300 грн, облікова чисельність працівників зайнятих економічною діяльністю 5500 чол.) та прогнозні показники на 2020 рік ( за даними управління соціального захисту населення ФОП складе 513,5 млн.грн, середньомісячна заробітна плата по району становить 7710 грн, облікова чисельність працівників зайнятих економічною діяльністю 5550 чол).
  § очікування виконання дохідної частини бюджету за результатами 2019 року у сумі 99 300 тис.гривень.
  Щодо доходів проекту районного бюджету на 2020 рік слід відмітити, що зміни порівняно з очікуваним виконанням 2019 року відбулися, зокрема:
  - у зв’язку із запропонованим підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 4173 грн у 2019 році до 4723 грн з 1 січня 2020 року;
  - у зв’язку із збільшенням посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1921 грн у 2019 році до 2102 з 1 січня 2020 року.

  Основним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який займає 99,3 відсотка від загального обсягу надходжень.
  З урахуванням зазначеного прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік обраховано у сумі 109 265,0 тис.грн, що на 11 079,2 тис.грн або на 11,3 відсотка більше очікуваного виконання за 2019 рік (98 185,8 тис.грн).
  Решта надходжень мають незначний вплив на наповнення дохідної частини районного бюджету, тому прогнозні показники на 2020 рік обраховані на рівні очікуваного виконання 2019 року, а саме:

    - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у сумі 20,0 тис.грн;
    - адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у сумі 370,0 тис.грн;
    - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно ті їх обтяжень у сумі 300,0 тис.грн;
    - плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме мано та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг у сумі 10,0 тис.грн;
    - плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 35,0 тис.грн.
   Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено у сумі 109 822,8 тис.грн, у тому числі:
    - базова дотація у сумі 15 271,8 тис.грн;
    - освітня субвенція у сумі 86 441,8 тис.грн;
    - медична субвенція у сумі 8 109,2 тис.грн.

   Видатки

   Формування проекту видаткової частини загального фонду районного бюджету проведено виходячи із принципів та критеріїв розмежування видатків відповідно до статі 89 Бюджетного кодексу України та на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, а також з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2020-2022 роки.
   Розрахунки проекту бюджету району на 2020 рік по видаткам здійснювались виходячи із необхідності вирішення найважливіших соціальних питань, фінансування обов’язкових першочергових платежів, підтримки життєдіяльності бюджетних закладів.
   В проекті бюджету враховано в першочерговому порядку потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати плати з 1січня 2020 року – 4 723 грн на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 2 102 грн; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
   При визначені обсягу міжбюджетних трансфертів враховано такі підходи:
   обсяг освітньої субвенції з державного бюджету розраховано виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої зарплати вчителя.
   У загальному обсязі освітньої субвенції враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.
   Медична субвенція врахована на І квартал 2020 року на надання вторинної медичної допомоги населенню.
   Видатки на надання первинної медичної допомоги населенню та вторинної медичної допомоги (з 1 квітня 2020 року) передбачено з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я за договорами з Національною службою здоров’я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

   Видатки загального фонду районного бюджету на 2020 рік заплановані у сумі 219 822,8 тис.грн.
   Виходячи із розрахункового обсягу видатків по кожній галузі кошти направлені на:
   Державне управління – 3 753,0 тис. грн;
   Освіта – 176 246,1 тис. грн (в т.ч. програми - 1 180,0 тис.грн);
   Культура – 8 629,8 тис грн (в т.ч. програми – 75,0 тис.грн);
   Охорона здоров’я - 16 713,3 тис. грн (в т. ч. програми – 16 713,3 тис.грн);
   Територіальний центр – 9 574,0 тис. грн;
   Центр молоді – 1090,0 тис. грн (в т. ч. програми – 17,0 тис.грн);
   Фізична культура і спорт – 923,0 тис. грн. (в т.ч. програми – 50,0 тис.грн);
   Місцева пожежна частина – 1342,9 тис. грн;
   Інші програми – 1 106,4 тис. грн;
   Резервний фонд – 200,0 тис. грн;
   Інші дотації – 200,0 тис. грн (в т. ч. програми – 200,0 тис.грн);;
   Інші субвенції обласному бюджету – 44,3 тис.грн (в т. ч. програми – 44,3 тис.грн);

   На заробітну плату з нарахуваннями планується направити кошти у сумі 178 619,9 тис. грн, що складає 81,3 % від загального обсягу видатків.
   На енергоносії планується направити кошти у сумі 29 950,5 тис. грн, що складає 13,6 % від загального обсягу видатків.
   В видатках на заробітну плату по бюджетним установам враховано:
   - матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки;
   - грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам.
   Начальник фінансового управління Ю.Л.Коч