www.kriv-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 20 серпня 2017 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Криворізський район >> Новини
Кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2016 році, розпочалася!
Версія для друку Написати листа
Криворізька північна ОДПІ нагадує, що з початку 2017 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2016 році.

Свідоме декларування доходів та сплата податків – вірний шлях до побудови європейського суспільства.
Декларування доходів – це виконання громадянами свого конституційного обов’язку, індивідуальний внесок у добробут держави та реалізація права громадян на податкову знижку.
Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) у платників податків виникає:
- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи*). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання у дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення** тощо;
- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;
- при отриманні іноземних доходів;
- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.
*Звертаємо увагу, що самозайнята особа це платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності (п.п.14.1.226 п.14.1 ст.14 ПКУ).
**Відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Помилки, допущені платниками при заповненні звітності з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за грудень 2016 року
Криворізька північна ОДПІ інформує, що Державною фіскальною службою України під час попереднього аналізу звітності з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі – Рентна плата) за грудень 2016 року знайдено методологічні помилки у заповненні податкової звітності, а саме:
- неправильно застосовано розмір встановлених ставок з Рентної плати;
- не заповнено ширину смуги радіочастот для дозволів з однаковою шириною смуги радіочастот;
- подання звітності платниками, у яких відсутній суб’єкт оподаткування Рентною платою та дозвіл на експлуатацію радіоелектронного пристрою.
З урахуванням зазначеного, звертаємо увагу платників Рентної плати на правильність застосування ставок Рентної плати, визначених статтею 254 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями, та дотримання ними порядку заповнення реквізитів податкової звітності з Рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1051/27496).

Погашення податкового боргу – зміни у 2017 році
Криворізька північна ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка регламентує правила погашення податкового боргу платників податків.
Законом №1797, зокрема:
• збільшено суму податкового боргу, менше якої право податкової застави не застосовується: пунктом 89.2 статті 89 ПКУ передбачено, що право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
• доповнені обставини, коли арешт майна може бути застосовано, а саме, якщо платник податків (його посадові особи або особи, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню) відмовляється від проведення відповідно до вимог ПКУ інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки) (додано п.п.94.2.8 до п.94.2 ст.94 ПКУ);
• змінено норму пункту 95.5 статті 95 ПКУ про стягнення грошових коштів з рахунків платників податків, яким передбачено, що у разі, якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов’язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу в установлені ПКУ строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, за умови, якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень та не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.
У таких випадках:
- рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов’язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи;
- рішення про стягнення готівкових коштів вручається такому платнику податків і є підставою для стягнення.
Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
• змінено порядок надання розстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу: пунктом 100.11 статті 100 ПКУ визначено, що розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу надається окремо за кожним податком і збором.
Якщо сума грошового зобов’язання чи податкового боргу, заявлена до розстрочення, відстрочення, становить 1 мільйон гривень і більше, розстрочення, відстрочення надається лише за умови:
- передачі у податкову заставу майна платника податків, балансова вартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстрочення суму грошового зобов’язання, у разі розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань;
- перебування у податковій заставі майна платника податків, балансова вартість якого дорівнює або перевищує заявлену до розстрочення, відстрочення суму податкового боргу, у разі розстрочення, відстрочення податкового боргу.
Строки сплати розстрочених, відстрочених сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення відповідних змін до договорів розстрочення, відстрочення.

Про порушення строків зарахування податків і зборів до бюджету
Криворізька північна ОДПІ інформує, що Державна фіскальна служба України з метою упорядкування ситуації щодо відповідальності платників податків за порушення строків зарахування податків і зборів до бюджетів у зв’язку із збоями у роботі фінансових установ повідомила наступне.
Статтею 55 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» визначено, що відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.
Відповідно до п.129.6 ст.129 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України від 05.04.2001 №2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі – Закон №2346), з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених ПКУ, а також несе іншу відповідальність, встановлену ПКУ, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.
Поряд з цим, п.129.7 ст.129 ПКУ визначено, що не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку. Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення.
Пунктом 1.24 статті 1 Закону №2346 визначено, що переказ коштів (далі – переказ) – рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.
Відповідно до п.30.1 ст.30 Закону №2346 переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.
Зважаючи на вищевикладене, банк несе відповідальність за своєчасне виконання платіжних доручень клієнтів на перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів.
У ситуації, коли при достатній наявності грошових коштів на банківському рахунку, відкритому у фінансовій установі, в якій введено тимчасову адміністрацію і рух по поточних рахунках призупинено на невизначений термін, підприємство не може ними скористатися для сплати податків і зборів, платнику податків необхідно надати контролюючому органу підтверджуючі документи, що вказані обставини щодо неперерахування податків і зборів до бюджету виникли з вини банку. Такими документами, зокрема, але не виключно, можуть бути листи-звернення до адміністрації банку з проханням перерахувати податки, платіжні доручення оформлені в паперовому вигляді тощо.
Водночас, слід зазначити, що податковий борг платника податків, який виник з вини банку, залишається за таким платником і підлягає перерахуванню ним до бюджету.
Тобто, незважаючи на причину несплати податкових зобов’язань, зокрема, у разі порушення банком строків виконання або невиконання доручень клієнтів на переказ коштів, платник податків не звільняється від обов’язку сплатити основну суму податкового зобов’язання або податкового боргу, а податковий орган, відповідно, від стягнення такого податкового боргу та/або від зарахування платежів, здійснених через установи інших банків, у передбаченій пунктом 87.9 статті 87 ПКУ черговості погашення податкових зобов’язань та податкового боргу.
Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 87.1 статті 87 ПКУ джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг) майна, випуску цінних паперів, зокрема, корпоративних прав, отримані як позика (кредит) та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

З 1 січня 2017 року розширився перелік товарів, при реалізації яких обов’язково необхідно використання РРО
Фіскальними органами Дніпропетровської області на сьогодні зареєстровано близько 23 тисяч реєстраторів розрахункових операцій. Про це на прес-конференції у інформаційному агентстві «Мост-Днепр» повідомив фахівець відділу фактичних перевірок контролю за безготівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській області Геннадій Мажаєв. Він повідомив, що 20 грудня 2016 року прийнято Закон України №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», яким, зокрема, передбачається обов’язкове використання РРО реалізаторами складної побутової техніки, що підлягає гарантійному ремонту.
«Це непродовольчі товари широкого вжитку, прибори, машини та устаткування, що складаються з вузлів, блоків, комплектуючих, а також мають технічні характеристики та супроводжуються технічною документацією із встановленим гарантійним строком», – роз’яснив Геннадій Мажаєв. Перелік продукції, що підпадає під дію цього закону буде сформовано і затверджено Кабінетом Міністрів України до 1 березня 2017 року.
На сьогодні, до таких товарів відносяться: побутова радіоелектронна апаратура, електрощитові машини і прибори, комп’ютери, засоби зв’язку, прибори складної механіки (в тому числі годинники і секундоміри), музикальні інструменти, товари для спорту, зброя та інше. Завдяки обов’язковому використанню РРО при реалізації таких товарів збільшиться захист споживачів такої техніки за рахунок гарантування якості, зменшиться ринок контрафактної та контрабандної продукції і, відповідно, зростуть надходження до бюджету.

У січні платники Дніпропетровщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 4,45 млрд. грн. податкових і митних платежів та 1,15 млрд. грн. ЄСВ
У першому місяці 2017 року органами ДФС Дніпропетровської області забезпечено надходження у бюджети усіх рівнів (без урахуванням ЄСВ) 4 млрд. 451,1 млн. грн., що на 1 млрд. 282,7 млн. грн. більше, ніж у січні 2016 року. Про це проінформувала виконуюча обов’язки начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Вікторія Каліногорська.
Так, до Державного бюджету впродовж січня 2017 року спрямовано 3 млрд. 191,7 млн. грн., що на 849,9 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Січневі надходження поточного року до місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону склали 1 млрд. 259,4 млн. грн. Це на 432,8 млн. грн. більше фактичних надходжень за підсумками січня 2016 року.
Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року зібрано 1 млрд. 148,6 млн. грн.

Про звітування та сплату екологічного податку
Криворізька північна ОДПІ нагадує, що статтею 250 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для екологічного податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.
Платники екологічного податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1052/27497 (далі – Декларація), та відповідно до пункту 250.2 статті 250 ПКУ подають їх до контролюючих органів протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, і сплачують екологічний податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк – за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.
Таким чином, граничними термінами подання податкових Декларацій та сплати податкових зобов’язань з екологічного податку вважаються:
- за 4-й квартал 2016 року – 9 лютого та 17 лютого 2017 року відповідно;
- за 1-й квартал 2017 року – 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно;
- за 2-й квартал 2017 року – 9 серпня та 18 серпня 2017 року відповідно;
- за 3-й квартал 2017 року – 9 листопада та 17 листопада 2017 року відповідно;
- за 4-й квартал 2017 року – 9 лютого та 19 лютого 2018 року відповідно.
Якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати Декларації відповідно до вимог ПКУ.

Вартість дарунків, які з 01.01.2017 не оподатковуються ПДФО
Криворізька північна ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).
Так, зокрема, уточнена вартість дарунків, які не підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ.
Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у разі, якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата, встановлена Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у 2017 році складає 3200 гривень.
До прийняття змін не підлягала оподаткуванню ПДФО вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) за умови, якщо їх вартість не перевищувала 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Перехід від’ємного ПДВ до правонаступника у разі реорганізації
Криворізька північна ОДПІ інформує, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», який набрав чинності з 01.01.2017, зокрема, статтю 198 «Податковий кредит» розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доповнено новим пунктом 198.7.
Цим пунктом ПКУ передбачено, що сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується шляхом:
- приєднання, злиття, перетворення, підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника у наступному періоді після підписання передавального акта відповідно до законодавства;
- поділу, виділення, підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом у наступному періоді після підписання розподільчого балансу відповідно до законодавства.
Таке перенесення здійснюється в разі, якщо сума від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, підтверджена документальною перевіркою контролюючого органу

Актуально для фізичних осіб – підприємців, які декларують доходи за 2016 рік
Криворізька північна ОДПІ нагадує, що декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків у 2016 році, здійснюється за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479).
У рядку 8 розділу І Декларації платник податків самостійно визначає категорію, до якої слід віднести платника, а саме:
- громадянин;
- особа, яка провадить незалежну професійну діяльність;
- підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).
Фізичні особи – підприємці, які протягом року отримують дохід виключно від підприємницької діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), вказують категорію платника проставляючи позначку «Х» у клітинці «підприємець».
Граничний термін подання Декларації для таких підприємців 9 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору17 лютого 2017 року.
Фізичні особи – підприємці, які протягом року отримали дохід від підприємницької діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна і т.д.), вказують категорію платника проставляючи позначку «Х» у клітинці «підприємець».
Граничний термін подання Декларації для таких підприємців 9 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору17 лютого 2017 року.
Фізичні особи – підприємці, які протягом року здійснили перехід зі спрощеної системи оподаткування та отримали дохід виключно від підприємницької діяльності, вказують категорію платника проставляючи позначку «Х» у клітинці «підприємець».
Граничний термін подання Декларації для таких підприємців 9 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору17 лютого 2017 року.
Платники податку – фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, вказують категорію платника проставляючи позначку «Х» у клітинці «підприємець».
Граничний термін подання Декларації для таких осіб 9 лютого 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору17 лютого 2017 року.
Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 49.20 статті 49 Податкового кодексу України).
Звертаємо увагу, що перенесення останнього дня сплати податкового зобов’язання, якщо останній день сплати припадає на вихідний або святковий день, чинним законодавством не передбачено.

У 2017 році посилені вимоги до податкової звітності та обов’язку подання фінансової звітності
Криворізька північна ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема, у частині податкової звітності.
Відповідно до змін, внесених Законом №1797до п.46.1 ст.46 ПКУ, поняття податкової декларації, розрахунку, звіту поширено на документи, в яких відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору.
У новій редакції пункту 46.2 статті 46 ПКУ визначено, що фінансова звітність, яка складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.
Платники податку на прибуток виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до підпункту 137.4.1 пункту 137.4 статті 137 ПКУ, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, утворені в порядку, визначеному законом, звітують у разі порушень пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу), та річну фінансову звітність.

Про адміністрування у 2017 році екологічного податку
Криворізька північна ОДПІ інформує, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Зокрема, пунктами 12 – 16 розділу І Закону №1791, які набрали чинності з 01.01.2017, викладені у нових розмірах і порівняно з діючими у 2016 році збільшені на 12% ставки екологічного податку, що визначені:
- пунктами 243.1 – 243.4 статті 243 ПКУ, а саме:
• за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, визначених у п.243.1 ст.243 ПКУ;
• за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 статті 243 та на які встановлено клас небезпечності;
• за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п.243.1 ст.243 ПКУ, та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю);
• за викиди двоокису вуглецю;
- пунктами 245.1 і 245.2 статті 245 ПКУ за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти;
- пунктами 246.1 і 246.2 статті 246 ПКУ за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах;
- пунктом 247.1 статті 247 ПКУ за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
- пунктом 248.1 статті 248 ПКУ за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Збільшені ставки повинні застосовуватися платниками екологічного податку при обрахуванні податкових зобов’язань за перелічені вище об’єкти оподаткування, що виникли з 1 січня 2017 року.

Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» начальника відділу реєстрації користувачів при Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФС Юрія Ткача на тему: «Надання у користування засобів електронного цифрового підпису та допомоги при генерації відкритих та особистих ключів»
Питання 1. Доброго дня. Які послуги надає Акредитований центр сертифікації ключів ІДД?
Відповідь. Добрий день. Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно – довідкового департаменту надає наступні послуги :
- реєстрація заявників;
- надання у користування надійних засобів ЕЦП;
- допомога при генерації відкритих та особистих ключів;
- обслуговування посилених сертифікатів ключів заявника (сертифікація відкритих ключів заявників, розповсюдження та зберігання посилених сертифікатів ключів, управління статусом посилених сертифікатів ключів та розповсюдження інформації про статус сертифікатів ключів);
- надання послуг фіксування часу;
- консультативні послуги за зверненнями підписувачів.
Питання 2. Скажіть, будь ласка, чи можна згенерувати ключі електронного цифрового підпису для директора та печатки на один флеш - носій?
Відповідь. Ні. Для кожного ключа електронного цифрового підпису потрібен окремий носій (флеш-носій, CD/DVD – диск).
Питання 3. Хочу запитати. Де можна отримати форми заяв для блокування, скасування та поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа?
Відповідь. Форми заяв на блокування, скасування та поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа знаходяться на веб-сайті Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту (далі – АЦСК ІДД) www.acskidd.gov.ua в розділах «Форми документів» та «Блокування, поновлення, скасування сертифікатів».
Блокування посиленого сертифіката можна здійснити у телефонному режимі. Заява в усній формі подається заявником (підписувачем) до АЦСК ІДД засобами телефонного зв’язку за номером (044) 284-00-10, при цьому заявник повинен повідомити адміністратору реєстрації наступну інформацію:
ідентифікаційні дані власника сертифіката;
реєстраційний номер сертифіката ключа;
ключову фразу голосової автентифікації.
Письмова заява на блокування посиленого сертифіката подається до АЦСК ІДД або до відокремленого пункту реєстрації користувачів за встановленою формою та засвідчується власноручним підписом заявника (підписувача). У разі, якщо власником сертифіката є юридична особа, підпис уповноваженого представника юридичної особи засвідчується печаткою.
Питання 4. В мене таке питання: Яким чином можна перевірити наявність особистого ключа ЕЦП на носії?
Відповідь. Для перевірки наявності особистого ключа електронного цифрового підпису на носії необхідно включити функцію перегляду прихованих файлів. Результатом перевірки є відображення файлу «Key-6.dat».
При цьому для належної роботи особистого ключа електронного цифрового підпису змінювати ім’я зазначеного файлу забороняється.
Питання 5. Яким чином укласти договір «Про визнання електронних документів» з органом ДФС в електронному вигляді?
Відповідь. Для укладення договору «Про визнання електронних документів» з органом ДФС в електронному вигляді можуть бути використані безкоштовні програми та он-лайн сервіси, надані компаніями – учасниками Меморандуму щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів та розвитку електронного документообігу, які доступні у розділі «Програмне забезпечення» інформаційного ресурсу АЦСК ІДД за посиланням http://acskidd.gov.ua.
Питання 6. Як завантажити власний посилений сертифікат відкритого ключа?
Відповідь. Посилені сертифікати відкритих ключів необхідно завантажити на персональний комп’ютер користувача з розділу «Пошук сертифікатів» офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД (www.acskidd.gov.ua), використовуючи поля «Код ЄДРПОУ»/«Код платника податків». Сертифікати зазвичай зберігаються у каталозі «MyCertificatesandCRLs» локального диску «С:», або можна обрати для цього інший каталог, який у подальшому буде використовуватись в якості файлового сховища.
Питання 7. Які дії платника, якщо при підписанні документу виникає помилка «Невірний пароль або ключ пошкоджено»?
Відповідь. Необхідно перевірити:
- який ключ ЕЦП використовується першим (вірна послідовність підписів для податкової звітності: бухгалтер – директор – електронна печатка);
- правильність введення паролю, а саме: регістр вводу паролю, мову клавіатури тощо (створений пароль може містити особливі символи);
- чи набраний пароль відповідає ключу, якій використовується (наприклад, пароль до ключа бухгалтера використовується тільки з ключем бухгалтера);
- чи змінювалось ім’я файлу особистого ключа.
Якщо жодна з рекомендацій не допомогла вирішити проблему, необхідно: звернутися до представництва АЦСК ІДД, в якому були отримані послуги ЕЦП, подати заяву на скасування посиленого сертифіката, згенерувати новий особистий ключ та отримати відповідні йому посилені сертифікати.

Про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель
Криворізька північна ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» до підрозділу 6 «Особливості справляння плати за землю» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) додано пункт 8.
Відповідно до зазначеного пункту ПКУ встановлено, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:
- для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) 100%;
- для земель несільськогосподарського призначення 106%.
На виконання пункту 289.3 статті 289 ПКУ Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) повідомила, що значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) за 2016 рік становить 1,0; для земель несільськогосподарського призначення – 1,06.
Також Держгеокадастром було повідомлено, що коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703; 1997 рік – 1,059; 1998 рік – 1,006; 1999 рік – 1,127; 2000 рік – 1,182; 2001 рік – 1,02; 2005 рік – 1,035; 2007 рік – 1,028; 2008 рік – 1,152; 2009 рік – 1,059; 2010 рік – 1,0; 2011 рік – 1,0; 2012 рік – 1,0; 2013 рік – 1,0; 2014 рік – 1,249; 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження). Нормативна грошова оцінка земель за 2002 рік, 2003 рік, 2004 рік та 2006 рік не індексувалася.

Терміни звітування та сплати податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води
Криворізька північна ОДПІ нагадує, що платники рентної плати за спеціальне використання води (далі – Плата) обчислюють суму Плати наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формами, затвердженими наказами Міністерства фінансів України:
- від 17.08.2015 №719, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1051/27496, – за 4-й квартал 2016 року;
- від 07.11.2016 №927, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.11.2016 за №1539/29669, – за 1-й – 4-й квартали 2017 року.
Відповідно до підпункту 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкові декларації Плати подаються платниками Плати контролюючим органам за місцем податкової реєстрації.
З метою забезпечення єдиного підходу до здійснення обліку платників Плати та подання податкової звітності з Плати, положення підпункту 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 ПКУ у частині подання платником Плати податкової звітності необхідно застосовувати з урахуванням пункту 63.3 статті 63 ПКУ, а саме: за неосновним місцем обліку – місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.
Граничними термінами подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з Плати є:
- за 4-й квартал 2016 року: 9 лютого та 17 лютого 2017 року відповідно;
- за 1-й квартал 2017 року: 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно;
- за 2-й квартал 2017 року: 9 серпня та 19 серпня 2017 року відповідно;
- за 3-й квартал 2017 року: 9 листопада та 17 листопада 2017 року відповідно;
- за 4-й квартал 2017 року: 9 лютого та 19 лютого 2018 року відповідно.

Кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2016 році триває: способи надання декларації про майновий стан і доходи
Криворізька північна ОДПІ нагадує, що відповідно до пункту 49.3 статті 49 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – Декларація) подається за вибором платника податків, в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової звітності в електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк (п.49.5 ст.49 ПКУ).
Крім того, слід зазначити, що обов’язок щодо заповнення та подання Декларації від імені платника податку покладається на таких осіб:
- батьків (усиновителів), опікуна або піклувальника – щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
- спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) – щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;
- державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.

Сергій Мартинов: У минулому році 189 корупціонерів отримали оголошення про підозру у вчиненні кримінальних злочинів
Протягом минулого року працівники ДФС, причетні до корупційних дій, отримали 189 оголошень про підозру. Крім цього, судами винесено 32 обвинувальних вироки, 6 працівників служби засуджено до позбавлення волі. Про це заявив заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки – начальник організаційного управління ДФС Сергій Мартинов в ефірі передачі «ОбозревательLIVE».
Водночас, як розповів посадовець, минулого року під час дослідження, яке проводила Американська Торгова Палата щодо проблем, з якими американські компанії стикаються у своїй роботі, фіскальні органи в переліку найбільш корумпованих окремо взагалі не фігурували.
«Тому навряд чи можна стверджувати, що ДФС найбільш корумпована, але у той же час результати нашої роботи свідчать, що це негативне явище існує і нам потрібно докласти багато зусиль для зведення його до мінімуму», – підкреслив Сергій Мартинов.
Головне управління внутрішньої безпеки ДФС для правильного розподілу ресурсів у напрямі боротьби з корупцією також проводить опитування серед платників податків. Так, за останні півтора року проведено 3 масштабних опитування, результати яких свідчать, що представники бізнесу все ж таки менше стикаються з корупцією в органах ДФС.
Велику увагу в ДФС приділяють і профілактиці та упередженню корупційних проявів.
«Навіть якщо ми не посадили корупціонера, але він відмовився від своїх протиправних намірів, це вже непогано. Необхідно створювати такі умови, в яких ці протиправні дії стануть неможливими», – зазначив Сергій Мартинов.
Для упередження корупційних проявів в ДФС розробили інформаційні постери, в яких викладені правила, що робити платникам податків у разі протиправних дій співробітників ДФС, а також алгоритм дій співробітників фіскальних органів у разі пропонування їм неправомірної вигоди або спроб залучення до корупційних дій.
Постери будуть розміщені у центрах обслуговування платників податків, митницях, податкових інспекціях. Крім того, на окремому постері зазначено телефон гарячої лінії «Пульс», яка працює цілодобово.
«На цій лінії працюють досвідчені співробітники, які знають, як правильно оформити заяву, поставити необхідні додаткові запитання. Отримана інформація одразу передається на відпрацювання, всі факти перевіряються. Максимальний строк відпрацювання таких звернень – 10 днів. Однак реакція на всі звернення буде обов’язковою», – наголосив Сергій Мартинов.

Роман Насіров: Наша головна мета – розширювати відносини з США
Головна мета фіскальної служби у рамках зовнішньоекономічної діяльності – розширення відносин з США, конкретними агенціями та бізнесом. Про це заявив Голова ДФС Роман Насіров в інтерв’ю інформаційному агентству «Укрінформ».
За його словами, найбільшим партнером ДФС у Сполучених Штатах є Міжнародний валютний фонд, зустріч з представниками якого відбулася нещодавно. Під час зустрічі обговорювалися основні питання стратегії співпраці на 2017 рік, а також заплановані заходи під час технічної місії, яка прибуде до ДФС у березні.
Крім того, партнерами керівник служби назвав Міністерство фінансів США, за участі експертів якого протягом 2015-2016 років відбулася велика кількість технічних місій, та Митно-прикордонну службу США, яка надавала рекомендації щодо роботи ДФС.
«Зараз ми намагаємось консолідувати всі пропозиції, які маємо від МВФ, Митно-прикордонної служби США, Місії Європейського Союзу, яка працює в Україні по митних питаннях, Всесвітньої митної організації, яка краще за всіх може сказати як працюють митниці в різних країнах світу. Ми намагаємось уже фіналізувати стратегію, яка буде діяти в наступний період», – зазначив Роман Насіров.
Він, зокрема, підкреслив, що з літа минулого року ДФС працює в рамках нової угоди з Митно-прикордонною службою США, яка передбачає, передусім, обмін інформацією та співпрацю між двома службами.
Важливим для розвитку української економіки очільник ДФС назвав і залучення американських інвесторів.
«Це вкрай важливо - не тільки чекати, коли американські бізнесмени прийдуть до нас, а фактично приїжджати, зустрічатися з головними компаніями, які інвестують в Україну. Це ще можливість поспілкуватися, поставити запитання одне одному та відповісти на них максимально повно, щоб мати зворотній зв'язок», – наголосив Роман Насіров.

Внутрішньою безпекою ДФС під час одержання неправомірної вигоди затримано працівників Волинської митниці
Підрозділом Головного управління внутрішньої безпеки ДФС у Волинській області задокументовано 4 факти вимагання та одержання неправомірної вигоди двома головними державними інспекторами митного поста «Піща» Волинської митниці ДФС за надання незаконних переваг в митному оформленні транспортних засобів у режимі тимчасового ввозу.
У ході чергового отримання грошових коштів у сумі 600 дол. США митників затримано на гарячому.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

Працівникам Одеської митниці, які входили до злочинної групи, оголошено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем
Підрозділом Головного управління внутрішньої безпеки ДФС в Одеській області виявлено та задокументовано протиправну діяльність працівників Одеської митниці, які сприяли реалізації нафтопродуктів без сплати передбачених законодавством платежів.
Так, протягом 2012-2014 років на територію України ввозились нафтопродукти, які після переробки на нафтопереробних заводах у подальшому мали бути вивезені з території України в режимі «реекспорт».
Проте зазначені нафтопродукти після переробки реалізовувались на території України без сплати належних податків, зборів та платежів. Загальний обсяг реалізованих продуктів становить близько 36 млрд. гривень.
Наразі трьох працівників Одеської митниці, які входили до злочинної групи та здійснювали митний контроль нафтопродуктів затримано та їм оголошені повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З метою відшкодування збитків, завданих державі, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочинів та додаткових обставин кримінальних правопорушень, проводяться подальші слідчі дії.

Митники Закарпаття вилучили квадроцикл та мотоцикли з Італії вартістю понад 360 тис. грн.
Днями працівники Закарпатської митниці ДФС вилучили не задекларовані мотоцикли та квадроцикл іноземного виробництва, які намагалися завезти в Україну без митного оподаткування.
Наш співвітчизник, повертаючись з Італії вантажним автомобілем «RENAULT» з напівпричепом через українсько-угорський кордон, обравши для цього митний пост «Тиса», письмово та усно запевняв закарпатських митників, що не переміщує жодних товарів, окрім задекларованих.
Однак управлінням протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС під час моніторингу попередніх повідомлень щодо наміру ввезення товарів, з врахуванням наявності в зовнішньоекономічній операції ознак ризиковості, було прийнято рішення про додаткове відпрацювання вказаної поставки при в’їзді транспортного засобу з вантажем в пункт пропуску.
Відтак, після в’їзду транспортного засобу з вантажем в зону діяльності митного поста «Тиса», працівники управління протидії митним правопорушенням із залученням експерта-оцінювача провели повний митний огляд.
Під час огляду в передній частині напівпричепу серед коробок та палет, в яких переміщувався заявлений товар, виявлені не заявлені в товаросупровідних документах та приховані від митного контролю товари, а саме: квадроцикл «Polaris», 2 мотоцикли «Yamaha» та мотоцикл «Suzuki». Весь мототранспорт, який вже був у використанні, переміщувався у розібраному стані не в повному комплекті у спеціально створеній із коробок із заявленим товаром ніші.
Таким чином, за незаконне ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання засобів та способів, що ускладнюють виявлення товарів, квадроцикла та мотоциклів, які підлягають обов’язковому декларуванню та сплаті всіх необхідних митних платежів, працівниками Закарпатської митниці ДФС запроваджено справу про порушення митних правил та складено відповідний протокол.
Дії українця мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 МК товари, вартістю 361 354 грн, вилучено.

Оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС у взаємодії з працівниками Чернігівської митниці ДФС припинено спробу незаконного переміщення тканини на 5,8 млн.грн
У ході проведення спільних заходів оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС у взаємодії з працівниками Чернігівської митниці ДФС у зоні митного контролю митного посту «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці було припинено спробу незаконного переміщення тканини у великих обсягах.
Вантаж переміщувався з Болгарії на адресу білоруської кампанії з місцем вивантаження в Російській Федерації. Згідно з поданими товаросупровідними документами у вантажівці знаходився товар «тканина для одягу», «шторна тканина».
За результатами аналітично-пошукової роботи та документальної перевірки було прийняте рішення про направлення транспортного засобу з вантажем для проведення митного огляду. За його результатами виявлено не заявлений в товаросупровідних документах та незадекларований у встановленому порядку товар «тюль» у кількості понад 58 тисяч погонних метрів вагою майже 13 тис. кг.
Товар вилучено на склад Чернігівської митниці. Попередня загальна вартість вилучених предметів правопорушення складає 5,8 млн. грн.
За даним фактом у відношенні перевізника (Республіка Молдова) складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладення штрафу на винну особу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією предметів правопорушення.
Слід зазначити, що це не перший випадок виявлення в зоні діяльності Чернігівської митниці в транзитних вантажах незадекларованих товарів, зокрема, тканини.

Митниками Міжрегіональної та Київської митниць ДФС упереджено незаконне переміщення валюти на суму 1,8 млн грн
Упродовж тижня з 29.01.2017 по 02.02.2017 оперативна група Міжрегіональної митниці ДФС проводила контрольні заходи безпосередньо в міжнародному аеропорту «Бориспіль».
Під час проведення співробітниками Міжрегіональної митниці ДФС спільно з працівниками митного посту «Бориспіль – аеропорт» Київської митниці ДФС вибіркового митного контролю громадян, які обрали для проходження митного контролю смугу спрощеного контролю «зелений коридор», було виявлено незаявлену під час опитування та не задекларовану громадянами валюту в обсягах, що перевищують встановлені для переміщення «зеленим коридором» норми.
Як наслідок, у відношенні громадян – порушників митного законодавства складено 5 протоколів про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України у зв’язку з порушенням порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.
За протоколами про порушення митних правил вилучено іноземної валюти – долари США, євро, англійські фунти стерлінгів – на загальну суму 1,8 млн.грн.
Санкції статті 471 Митного кодексу України передбачають накладення на порушника штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів правопорушення.
Тому доцільно пам’ятати, що громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів (предметів) та валюти через митний кордон України.Обравши проходження митного контролю смугою «зелений коридор», громадянин повинен усвідомлювати, що тим самим він підтверджує відсутність у нього будь-яких товарів, що підлягають письмовому декларуванню, (оподаткуванню), готівкової валюти в сумі, яка не перевищує 10 000 євро (в еквіваленті) на одну особу, а також товарів (предметів), які заборонені (обмежені) до переміщення в Україну.

Представники ДФС взяли участь у семінарі щодо застосування митних стандартів ЄС Customs Blueprints
У рамках інструменту TAIEX представники Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом взяли участь у семінарі щодо застосування митних стандартів ЄС Customs Blueprints. Про це повідомила директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС Тетяна Пажитнова.
Участь у семінарі також взяли представники Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, представники Європейської комісії, Місії EUBAM, проекту Twinning та TAIEX.
«Семінар було проведено для ознайомлення фахівців ДФС та інших державних органів з митними стандартами Customs Blueprints, заснованих на передовій практиці ЄС, а також їх використання під час здійснення митних реформ», – розповіла Тетяна Пажитнова.
Так, під час заходу розглядалися питання та проводились презентації щодо Митного Кодексу Європейського Союзу, мети та історії Customs Blueprints.
Учасники також ознайомилися з досвідом роботи з митними стандартами, основними напрямами підготовки національної митної стратегії з використання митних стандартів та вивчили практичні приклади їх застосування.

Роман Насіров підписав договір з Консультативною місією ЄС
Голова ДФС Роман Насіров та Голова Консультативної місії Європейського союзу з реформування сектору цивільної безпеки України Кястутіс Ланчінскас підписали договір про передачу ДФС обладнання у безповоротне користування.
Згідно з договором, фіскальній службі в якості міжнародної технічної допомоги буде передане обладнання для виявлення наркотичних засобів та прекурсорів.
Отримане обладнання ДФС використовуватиме відповідно до завдань проекту зі зміцнення спроможності ДФС у сфері виявлення нелегального переміщення наркотичних засобів та прекурсорів.
Під час зустрічі Голова ДФС відзначив важливість співробітництва ДФС та Консультативної місії Євросоюзу щодо вирішення проблемних питань забезпечення безпеки державних кордонів. «Ми маємо план щодо модернізації митниці, митних постів. Це стосується зокрема обладнання. Тому ми вдячні за допомогу, яку нам надає Консультативна місія Європейського союзу», - зазначив Роман Насіров.
Кястутіс Ланчінскас запевнив про готовність місії і надалі надавати підтримку ДФС, як шляхом консультацій, так і через забезпечення фіскальних органів необхідним обладнанням.
«З огляду на те, що економіка України все більше інтегрує в ЄС завдяки поглибленій та всеосяжній зоні вільної торгівлі (DCFTA), та зважаючи на зростання транскордонної торгівлі, все більш важливою стає активізації транскордонного співробітництва в спільній боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Вживання наркотиків тягне за собою ряд додаткових проблем для суспільства, в тому числі розпад сім'ї, зростання злочинності і розповсюдження таких захворювань, як ВІЛ / СНІД. Ми пишаємося тим, що допомагаємо Україні у вирішенні цих проблем», - наголосив Кястутіс Ланчінскас.

Відтепер при поданні звітності до ЦОП йти необов’язково
Криворізька північна ОДПІ звертає увагу платників податків, що за допомогою сервісу “Електронний кабінет платника”,який доступний за посиланням https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/index.jspx, можливо надання будь-якої податкової звітності, у тому числі Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску і Податкової декларації про майновий стан і доходи. При цьому платнику податків нема необхідності приходити до ЦОП ОДПІ.

Як працюватиме електронний кабінет платника податків
Криворізька північна ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII Податковий кодекс доповнено ст. 42-1, яка визначає правові засади функціонування електронного кабінету платника податків.
Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет-порталу для платників податків, робота в якому здійснюється у режимі реального часу та не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення.
Електронний кабінет працюватиме цілодобово, крім часу, необхідного для проведення технічного обслуговування, та буде забезпечувати такі можливості:
- перегляд в режимі реального часу інформації про платника податків, що використовується контролюючими органами;
- перегляд даних оперативного обліку податків та зборів (дані карток платників податків);
- перегляд даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість;
- перегляд даних системи електронного адміністрування реалізації пального;
- одержання інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження інформації з електронного кабінету із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;
- проведення звірення розрахунків з бюджетом, з одержанням документа про стан розрахунків із накладенням електронного підпису посадової особи та печатки контролюючого органу;
- надання заяви про повернення помилково або надлишково сплачених сум податків;
- автоматизоване визначення обов’язкових для подання платником податків форм податкової звітності;
- автоматизоване визначення рахунків для сплати податків конкретним платником податків;
- заповнення, перевірки та подання податкових декларацій до контролюючого органу;
- реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
- реєстрація акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
- перегляд інформації про податкові накладні та розрахунки коригування, реєстрація яких в ЄРПН зупинена;
- отримання інформації з ЄРПН про стан спецрахунку та суми, які враховуються у формулі для визначення ліміту реєстрації податкових накладних;
- отримання інформації з ЄРПН про зареєстровані постачальниками податкові накладні та розрахунки коригування;
- отримання повідомлень про проведення податкових перевірок, отримання актів та довідок за наслідками перевірок;
- адміністративне оскарження рішень контролюючих органів (подання заперечень на акт перевірки, подання скарги, тощо);
- перевірка статусу контрагента за базами даних Мінфіну, наприклад, про статус реєстрації платником ПДВ, про наявність порушень податкового законодавства, наявність податкового боргу;
- внесення змін до реєстраційних даних платника податку, наприклад, у разі зміни посадових осіб;
- надання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування;
- взяття на облік на митниці;
- подання заяв та інших документів для отримання сертифікатів походження EUR.1
- реєстрація РРО;
- подання звітності про використання РРО;
- отримання довідок та інших документів, які видаються податковими органами.
Для організації електронного документообігу ст. 45 Кодексу доповнено п. 45.3 згідно якої платник податків, зобов’язаний під час обрання способу взаємодії в електронному вигляді, повідомити контролюючому органу свою електронну адресу (адреси) шляхом внесення цієї інформації до своїх облікових даних через електронний кабінет.

Актуально для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та декларують доходи за 2016 рік
Криворізька північна ОДПІ нагадує, що декларування доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків у 2016 році, здійснюється за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479).
У рядку 8 розділу І Декларації платник податків самостійно визначає категорію, до якої слід віднести платника, а саме:
- громадянин;
- особа, яка провадить незалежну професійну діяльність;
- підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).
Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та отримують дохід виключно від незалежної професійної діяльності, вказують категорію платника проставляючи позначку «Х» у клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність».
Граничний термін подання Декларації за 2016 рік для платників податку – фізичних осіб – «незалежників» 3 травня 2017 року, а термін сплати податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору до 1 серпня року, що настає за звітним, тобто останній день сплати – 31 липня 2017 року.
Платники податку – фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно здійснюють підприємницьку діяльність виключно на спрощеній системі оподаткування, вказують категорію платника проставляючи позначку «Х» у клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність».
Граничний термін подання Декларації за 2016 рік для таких осіб 3 травня 2017 року, а термін сплати ПДФО та військового збору до 1 серпня року, що настає за звітним, тобто останній день сплати – 31 липня 2017 року.
Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримали інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи як громадяни (дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційний прибуток; дохід від успадкованого чи отриманого у дарунок майна і т.д.), вказують категорію платника проставляючи позначку «Х» у клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність».
Граничний термін подання Декларації за 2016 рік для таких осіб 3 травня 2017 року, а термін сплати ПДФО та військового збору до 1 серпня року, що настає за звітним, тобто останній день сплати – 31 липня 2017 року.

Внесені зміни до Положення про митні декларації
Криворізька північна ОДПІ повідомляє, що 01.02.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 №27 «Про внесення змін до Положення про митні декларації» (далі – Постанова №27).
З метою покращення умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності, приведення нормативно-правових актів з питань державної митної справи у відповідність із Митним кодексом України Постановою №27 внесено зміни до пунктів 26 та 37 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій».
Постановою №27 передбачено подання додаткової митної декларації та сплату митних платежів у місяці переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією.
Крім того, відповідно до змін, внесених Постановою №27, митним органом заповнюється та оформляється аркуш коригування у разі внесення до митної декларації змін, пов’язаних із доплатою або поверненням митних платежів, у тому числі у зв’язку зі скасуванням рішення митного органу, та пов’язаних з коригуванням вартості товару, що вивозиться за межі митної території України для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо таке коригування не призведе до зменшення суми податків, що підлягає сплаті до бюджету.
Постанова №27 опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 01.02.2017 №19.

Про рентну плату за спеціальне використання води
Криворізька північна ОДПІ інформує, що Державною фіскальною службою України надані методичні рекомендації щодо особливостей адміністрування рентної плати за спеціальне використання води (далі – Плата) у 2017 році.
Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати Плати визначені статтями 255 та 257 – 258 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Водночас, відповідно до пункту 110 розділу І Закону України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» з 01.01.2018 до статті 255 ПКУ передбачено внести зміни у частині визначення кола платників Плати та порядку нарахування податкових зобов’язань з Плати.
Пунктом 20 розділу І Закону України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» внесено зміни до статті 255 ПКУ та збільшено ставки Плати, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з Плати за результатами господарської діяльності у 2017 році. Зазначена норма запроваджена пунктом 1 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону №1791, починаючи з 01.01.2017.
Податкові декларації Плати подаються платниками Плати контролюючим органам за місцем податкової реєстрації (підпункт 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 ПКУ).
З метою забезпечення єдиного підходу до здійснення обліку платників Плати та подання податкової звітності з Плати, положення підпункту 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 ПКУ у частині подання платником Плати податкової звітності необхідно застосовувати з урахуванням пункту 63.3 статті 63 ПКУ, а саме: за неосновним місцем обліку – місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.
Враховуючи викладене та положення пункту 3 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України про зарахування до доходів загального фонду обласних бюджетів 50% Плати, на податковий облік за неосновним місцем обліку необхідно брати водокористувачів, до складу яких входять структурні підрозділи, розташовані на територіях, інших ніж головне підприємство, тобто за місцезнаходженням водних об’єктів, з яких здійснюється забір води або за місцезнаходженням об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.
Платниками Плати визначені суб’єкти господарювання – водокористувачі відповідно до пункту 255.1 статті 255 ПКУ, неплатники визначені пунктом 255.2 статті 255 ПКУ.
Перелік обсягів води, за які Плата не справляється, визначено підпунктом 255.4.1 пункту 255.4 статті 255 ПКУ.
Наявність об’єктів оподаткування або показників, що підлягають декларуванню, визначає обов’язок платника податків подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (пункт 49.2 статті 49 ПКУ).
Суб’єкт господарювання, зареєстрований платником Плати, який у звітному (податковому) році планує здійснювати використання води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, на підставі заяви, складеної у довільній формі, повідомляє не пізніше граничного терміну подання податкової звітності з Плати за 1-й квартал звітного (податкового) року відповідний контролюючий орган про відсутність у нього у звітному (податковому) році об’єкта оподаткування Платою та податкову звітність з Плати протягом податкового (звітного) року не подає.
Якщо у суб’єкта господарювання, зареєстрованого платником Плати, у деяких звітних (податкових) періодах звітного (податкового) року відсутній об’єкт оподаткування у зв’язку з використанням обсягів води у таких періодах виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, то оскільки податкова звітність з Плати подається наростаючим підсумком, такий суб’єкт господарювання повинен подавати до контролюючого органу податкову звітність з Плати до кінця звітного (податкового) року.

Основні зміни у 2017 році стосовно трансфертного ціноутворення
Криворізька північна ОДПІ нагадує, що 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21.12.2016 №1797-УШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), яким внесена низка змін до статті 39 «Трансфертне ціноутворення» Податкового кодексу України.
З метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення Державна фіскальна служба України у листі від 02.02.2017 №2376/7/99-99-15-02-01-17 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» (далі – лист ДФС №2376) повідомила про основні зміни, внесені Законом №1797 стосовно трансфертного ціноутворення, які стосуються:
1. Збільшення вартісних критеріїв для визнання операцій контрольованими.
2. Звіту про контрольовані операції.
3. Розширення переліку нерезидентів, операції з якими будуть контролюватись.
4. «Низько податкових» юрисдикцій новий перелік.
5. Контрольованих операції, які здійснюються за форвардними та ф’ючерсними контрактами.
6. Зіставних юридичних осіб.
7. Діапазону цін (рентабельності) та медіани діапазону цін.
8. Групування контрольованих операцій.
9. Проведення коригування комерційних та фінансових умов операцій.
10. Застосування методів трансфертного ціноутворення.
11. Самостійного коригування.
12. Документації з трансфертного ціноутворення.
13. Відповідальності та штрафних санкцій.
14. Підстав для проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки».
15. Різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій.
Лист №2376 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/284636.html

Новації в податковому законодавстві вивчали платники Криворізької північної ОДПІ
Головною метою семінару, що відбувся нещодавно для платників податків в приміщенні Криворізької північної ОДПІ, було прагнення допомогти підприємцям та бухгалтерам розібратися в порядку застосування норм податкового законодавства з урахуванням останніх змін, внесених до Податкового кодексу України.
Під час заходу, спеціалісти підрозділів оподаткування податків і зборів з юридичних та фізичних осіб детальніше зупинились на роз‘ясненні основних змін, що набрали своєї чинності з 01 січня 2017 року.
Найбільшу увагу з боку суб’єктів господарювання викликали зміни, що стосуються особливостей діяльності фізичної особи-підприємця та її припинення, порядку сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ в умовах підвищення мінімальної заробітної плати, застосування норм податкового законодавства при розрахунках з працівниками, що працюють неповний день, мають податкові пільги, перебувають на лікарняних або відпустках. Семінар набув характеру жвавого діалогу.
Учасники заходу дізналися також і про нові електронні сервіси, які пропонує Державна фіскальна служба України своїм платникам та нюанси проведення цьогорічної деклараційної кампанії доходів громадян.
Наостаннє, податківці акцентували увагу учасників семінару щодо необхідності легалізації найманих працівників та правильності сплати податків.

Платники Криворізької північної ОДПІ за січень місяць сплатили до бюджетів 226,0 млн. гривень податків та зборів
Такі цифри озвучив начальник Криворізької північної ОДПІ Олексій Ситнік під час інтерв’ю представникам ЗМІ.
Зокрема, Державний бюджет отримав майже 84,0 млн. гривень, а до місцевого бюджету надійшло 142,0 млн. гривень.
До Державного бюджету у січні цього року надійшло:
податку на доходи фізичних осіб – 26,0 млн. грн.;
ПДВ – 50,5 млн. грн.;
податку на прибуток підприємств – 2,3 млн.грн.;
військового збору – 4,5 млн.грн.
За словами керівника ОДПІ, основними джерелами наповнення місцевої скарбниці є податок на доходи фізичних осіб, земельний податок та єдиний податок.
Так, за січень 2017 року платники Криворізької північної ОДПІ сплатили 78,0 млн. гривень податку на доходи фізичних осіб, від платників земельного податку та орендної плати надійшло 33,1 млн. гривень, від платників, які працюють на спрощеній системі оподаткування, за січень 2017 року бюджет отримав 14,8 млн. гривень.

Майже 4,5 млн. гривень на допомогу армії сплатили в січні поточного року платники Криворізької північної ОДПІ
Нещодавно за “круглим столом” фахівці Криворізької північної ОДПІ обговорили основні зміни в податковому законодавстві та підвели підсумки сплати податків і зборів у січні 2017 року. Зокрема, серед розглянутих питань, було приділено увагу надходженням військового збору за минулий місяць.
Як повідомив начальник управління Сергій Сосницький, мешканці Криворіжжя та Софіївщини протягом січня 2017 року доправили до державного бюджету 4,5 млн. грн. військового збору, надходження якого, у зрівнянні з минулорічним періодом, зросли на 1,4 млн. грн. (за січень 2016 року зібрано 3,0 млн.грн.).
Надходження військового збору від платників районів міста склали 3,9 млн.грн, серед районів, в яких забезпечено найбільші суми надходжень військового збору, податківець відзначив Саксаганський район – 1,7 млн. грн. та Покровський район – 1,2 млн. грн.
Від платників Криворізького району в бюджет за січень надійшло 382,8 тис. грн. До показника минулого року надходження збільшилися на 42,7 відсотка.
Суб’єкти господарювання Софіївщини поповнили бюджет на 204,5 тис. грн., що на 31,2 відсотка більше від суми надходжень січня 2016 року.
Під час засідання Сергій Сосницький також проінформував, що загалом, за час, коли почав нараховуватись військовий збір в Україні (з серпня 2014 року), платники податків встигли поповнити бюджет на більш ніж 208,0 млн.гривень.

Граничні терміни подання декларацій про майновий стан і доходи фізичними особами – платниками податків
Криворізтька північна ОДПІ звертає увагу, що для різних категорій фізичних осіб встановлено різні граничні строки подання податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі – Декларація), а саме:
для громадян і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати Декларації – до 1 травня року, що настає за звітним (п.п.49.18.4 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ));
Звертаємо увагу, що п.49.20 ст.49 ПКУ визначено, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Враховуючи норми п.49.20 ст.49 ПКУ останній день подання Декларації за 2016 рік для громадян і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та які зобов’язані подати Декларації – 3 травня 2017 року;
для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п.49.18.5 п.49.18 ст.49 ПКУ).
Отже, останній день подання Декларації за 2016 рік для таких осіб – 9 лютого 2017 року;
для громадян, які мають право на податкову знижку – по 31 грудня (включно) наступного за звітним податкового року (п.п.166.1.2 п.166.1 ст.166 ПКУ).
Звертаємо увагу, якщо платник податку до кінця податкового 2017 року не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного 2016 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п.166.4.3 п.166.4 ст.166 ПКУ);
для платників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.п.179.3 ст.179 ПКУ).

Яка відповідальність передбачена для фізичних осіб – підприємців за неподання або несвоєчасне подання декларації про отримані доходи?
Криворізька північна ОДПІ інформує.
Відповідно до п.120.1 ст.120 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п.49.2 ст.49 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Крім того, згідно зі ст.1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-Х (далі – КУпАП) неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, –
тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн. до 136 грн.).
Дії, передбачені частиною першою ст.1641 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 грн. до 136 грн.).
Відповідно до п.5 підрозділу 1 «Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб» розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 розділу IV ПКУ для відповідного року.
Відповідне питання та відповідь на нього розміщене у підкатегорії 104.13 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Права та обов’язки платників податків
Криворізька північна ОДПІ інформує, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статей 16 та 17 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регламентують обов’язки та права платника податків.
Законом №1797 доповнено перелік прав платників податків, а саме: платник податків має право оскаржувати в порядку, встановленому ПКУ, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), у тому числі індивідуальну податкову консультацію, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацію (п.п.17.1.7 п.17.1 ст17 ПКУ).
Законом №1797 також передбачено функціонування електронного кабінету.
Відповідно до п.п.14.1.562 п.14.1 ст.14 ПКУ електронний кабінет це електронна система взаємовідносин між платниками податків та державними, у тому числі контролюючими, органами з питань реалізації їхніх прав та обов’язків, передбачених ПКУ, що складається з:
- апаратно-програмного комплексу;
- портального рішення для користувачів платників податків, робота в якому здійснюється он-лайн (через Інтернет у режимі реального часу) та не вимагає обов’язкового використання спеціалізованого клієнтського застосування;
- портального рішення для користувачів державних, у тому числі контролюючих, органів;
- програмного інтерфейсу (API), що дає змогу реалізувати повноту функціоналу електронного кабінету;
- інших засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.
Порядок функціонування електронного кабінету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Нововведеннями, запровадженими Законом №1797 платник податків має право подавати декларацію та інші документи в паперовій формі у разі виникнення технічних проблем у роботі електронного кабінету (наявність помилки має бути підтверджена у порядку, встановленому методологом електронного кабінету або судом) (п.п.17.1.14 п.17.1 ст.17 ПКУ).
З першого числа місяця, наступного за місяцем впровадження у роботу програмного забезпечення електронного кабінету, але не пізніше 1 січня 2018 року:
- пункт 16.1 статті 16 ПКУ буде доповнено підпунктом 16.1.14, згідно з яким платник податків зобов’язаний використовувати електронний кабінет для листування з контролюючими органами в електронній формі у разі подання звітності в електронній формі, а також після проходження електронної ідентифікації он-лайн в електронному кабінеті, крім платників податків, які відмовилися від використання електронного кабінету в порядку, встановленому ПКУ, та платників податків, які не визначили спосіб взаємодії із контролюючим органом;
- пункт 17.1 статті 17 ПКУ буде доповнено підпунктами 17.1.13 та 17.1.14, згідно з якими платник податків має право самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено ПКУ (п.п.17.1.13), і реалізовувати через електронний кабінет права та обов’язки, передбачені ПКУ та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв’язку (п.п.17.1.14).

Проведення перевірок контролюючими органами – зміни у 2017 році
Криворізька північна ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статей 75 – 86 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регламентують питання проведення перевірок контролюючими органами.
Законом №1797 підпункт 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 «Види перевірок» ПКУ доповнено положенням, відповідно до якого предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків) та/або своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах
Стаття 76 «Порядок проведення камеральної перевірки» ПКУ доповнена пунктом 76.3, відповідно до якого камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, за днем їх фактичного подання.
Камеральна перевірка з інших питань проводиться з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ.
Як нововведення, Законом №1797 передбачено, що план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки (ст.77 «Порядок проведення документальних планових перевірок» ПКУ доповнено п.77.1).
Законом №1797 доповнено перелік підстав для проведення документальних позапланових перевірок, зокрема, підставою, коли платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Така перевірка проводиться виключно з питань, зазначених у запиті контролюючого органу (до п.78.1 ст.78 «Порядок проведення документальних позапланових перевірок» ПКУ додано підпункт 78.1.19).
Законом передбачено алгоритм дій контролюючих органів у разі недопуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки. Зміненим пунктом 81.2 статті 81 «Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок» ПКУ визначено, що у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.
Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта.
У разі відмови платника податків та/або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.

Визначено переможця конкурсу на логотип ІОТА
Конкурс на найкращий логотип для проведення 21-го засідання Генеральної Асамблеї IOTA Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) завершено. Перемогу отримала графічний дизайнер Діна Тичинська, логотип якої і стане візитівкою цьогорічного засідання ІОТА.
Загалом на розгляд журі надійшло 16 ескізних пропозицій логотипу, з яких і було обрано розробку переможниці. Саме її логотип, який втілює всі встановлені вимоги, був визнаний найкращим.
Обраний логотип використовуватиметься в оформленні документації, інформаційної, поліграфічної та канцелярської продукції (афіші, буклети, програми, банери тощо).
Нагадаємо, 21-ше засідання ІОТА відбудеться влітку цього року. Участь у ньому візьмуть представники 46 податкових відомств світу. Засідання вперше пройде під головуванням України – на 20-му засіданні Генеральної Асамблеї Організації Романа Насірова було обрано на посаду Президента ІОТА.
ІОТА – це міжнародна організація, завдання якої полягає у забезпеченні співробітництва між податковими адміністраціями у європейському регіоні.
Основною її метою є стимулювання багатосторонньої допомоги, обмін інформацією та співробітництво між членами ІОТА через постійний форум для податкових адміністрацій, проведення навчання, організацію конференцій, семінарів, видання публікацій, надання технічної допомоги з урахуванням інтересів країн – членів ІОТА.
Співробітництво України з ІОТА триває з 1999 року. У 2003 Україна стала асоційованим членом, а у 2006 вже повноцінним членом ІОТА.

Внутрішньою безпекою ДФС під час одержання неправомірної вигоди затримано працівника ГУ ДФС у Херсонській області
Підрозділом Головного управління внутрішньої безпеки ДФС у Херсонській області затримано працівника оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, який вимагав у приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 4 500 доларів США за вирішення питання про непритягнення його до кримінальної відповідальності. Під час отримання другої частини хабара податківця затримано на гарячому. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»). Тривають першочергові слідчі дії.

Юрій Шеремет: Результати опитування платників свідчать про зменшення рівня корупції в органах ДФС
У боротьбі з корупцією керівництво ДФС покладається на співпрацю з платниками податків. Про це начальник Головного управління внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет написав у своєму блозі в інтернет-виданні «Обозреватель».
За його словами, працівники ГУВБ намагаються мінімізувати людський фактор у вирішенні тих чи інших службових питань, активно впроваджують відеоконтроль та профілактичні заходи.
«Проте ми вважаємо, що тільки наших дій замало, хоча внутрішня безпека ДФС виявляє 90% всіх правопорушень у сфері службової діяльності у т.ч. корупційних. Тому впродовж кількох років у рамках Антикорупційної програми проводимо періодичні інтерактивні анкетування платників податків. Це відбувається на веб-порталі ДФС», – наголосив Юрій Шеремет.
Оскільки державна підтримка таких заходів не здійснюється, Головним управлінням внутрішньої безпеки спільно з Департаментом інформаційних технологій ДФС розроблено спеціалізований програмний модуль, який інтегрований до процесу подання електронної звітності.
«Запровадження такої інновації дозволило отримати відомості щодо сприйняття та оцінки рівня корупції в органах ДФС від платників податків усіх категорій – як у сфері зовнішньоекономічної діяльності, так і тих, хто працює на внутрішньому ринку. Такий моніторинг дав можливість дослідити зрушення, що відбувалися протягом кожного відповідного періоду», – зазначив Юрій Шеремет.
Як розповів посадовець, результати проведеного у грудні минулого року опитування, в якому взяли участь 6,3 тис. платників податків, засвідчили зменшення проблемних ситуацій, що виникають у платників податків при спілкуванні з працівниками органів ДФС під час здійснення господарської діяльності.
Так, якщо у березні 2016 року 48% від загальної кількості опитаних платників вказали на виникнення проблемних питань між ними та працівниками ДФС, то у грудні їх кількість скоротилася до 46 %.
Про наявність поліпшень у відносинах із платниками також свідчать відповіді суб’єктів господарської діяльності на запитання: "Як змінився, на Вашу думку, рівень корумпованості в органах ДФС?".
У грудні 2016 року 13,7 % респондентів (на 4 % більше ніж у березні) повідомили про те, що рівень корумпованості в органах ДФС значно знизився. На 4 відсотки зменшилася і кількість платників, які повідомили, що показник залишився на рівні минулих років.
Проведене опитування також свідчить про зниження рівня корупції в ДФС, який респондентам пропонувалося оцінити за 10-ти бальною шкалою, де 10 – абсолютна корупція. Так, у грудні 2016 році рівень корупції як максимальний оцінили 8% платників, при цьому в березні кількість таких респондентів складала 8,8%. Про відсутність корупційних проявів повідомило 10,5 % респондентів, що на 2,3 % більше, ніж у березні 2016 року.
«На підставі отриманих нами даних опитування можна констатувати: в цілому проведені дослідження засвідчили, що результати роботи Головного управління внутрішньої безпеки по притягненню працівників органів ДФС до відповідальності за вчинення корупційних дій мали позитивний вплив на зменшення рівня корупції та покращення суспільної думки щодо діяльності органів ДФС», – підкреслив Юрій Шеремет.

Павло Дроняк: У 2017 році розмір податкової соціальної пільги складає 800 гривень
Податкова соціальна пільга – це можливість платника зменшити нараховану місячну суму зарплати на розмір такої пільги. У 2017 році сума пільги складає 800 грн, тобто 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного податкового року. Про це розповів директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк в інтерв’ю газеті «Факти».
За його словами, право на податкову соціальну пільгу має кожна працююча особа, яка отримує заробітну плату і сплачує податок на доходи фізичних осіб, у разі відповідності умовам.
Так, пільга надається, якщо розмір нарахованої місячної зарплати не перевищує суми, яка дорівнює місячному прожитковому мінімуму, помноженому на 1,4 і округленому до десятків гривень. При цьому податкова соціальна пільга застосовується тільки до зарплати і не стосується інших доходів (заробітків підприємців або сум, отриманих від проведення незалежної професійної діяльності).
Однак, якщо працівник, крім зарплати, отримує виплати з бюджету у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення учня, студента, аспіранта, ординатора, ад'юнкта, військовослужбовця пільга не використовується.
«Податкова пільга може надаватися тільки на одному місці роботи. Таким чином, якщо людина працює на декількох підприємствах, вона сама може обрати, де їй вигідніше скористатися правом на пільгу, і подати роботодавцю письмову заяву», – розповів Павло Дроняк.
Посадовець підкреслив, що на податкову соціальну пільгу мають право обидва батьки і надається вона на кожну дитину, але тільки для одного з батьків граничний розмір зарплати, що дає право на пільгу збільшується в залежності від кількості дітей у віці до 18 років.

Одеські митники вилучили револьвер «SAFARI 820G»
«Кучурган – Первомайськ» митного поста „Роздільна” Одеської митниці ДФС.
Під час здійснення митного контролю автомобіля «BMW» під керуванням громадянина України, який прямував до Молдови, було виявлено револьвер марки «SAFARI 820G» українського виробництва.
Заряджений набоями9 мму кількості 6 штук револьвер без будь-яких ознак приховування переміщувався в особистій сумочці, яка знаходилась між передніми сидіннями.
Для проходження митного контролю громадянин обрав «зелений коридор», декларуючи таким чином відсутність у нього будь-яких товарів та предметів, які потребують обов’язкового декларування.
Під час усного опитування при проведенні візуального огляду він надав револьвер разом з дозволом на право його зберігання та носіння. Проте дозволу на право перевезення зброї територією України у нього не було.
За фактом порушення встановленого Митним кодексом України порядку переміщення через митний кордон товару, переміщення якого заборонено або обмежено діючим законодавством України, складено протокол про порушення митних правил. Револьвер та набої до нього вилучено.
Довідково:
Відповідно до п. 12.14. Наказу МВС України від 21 серпня 1998 року № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» вогнепальна мисливська зброя, основні частини зброї, бойові припаси до неї, пневматична, холодна, охолощена зброя, пристрої, патрони до них громадянами України перевозяться через митний кордон України на підставі дозволів на право перевезення зброї територією України, які видаються МВС України, ГУМВС, УМВС.

Брайан Річард: Митниця отримала важливий інструмент для боротьби з контрабандою наркотиків
Отримані від Консультативної місії Європейського союзу тести для виявлення наркотичних засобів та прекурсорів стануть практичною допомогою фіскальній службі у боротьбі з контрабандою наркотиків. Про це повідомив Голова Компоненту зі стратегічного реформування цивільного сектора безпеки Консультативної місії Європейського союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС) Байан Річард під час підписання договору про передачу ДФС обладнання для виявлення наркотичних засобів та прекурсорів.
«Коли митник виявляє наркотики, або думає, що він знайшов їх, він бере ці тести і відкриває їх повільно, тому, що коробка складається з ампул. Він вводить речовину в ампулу і якщо вона пожовтіє, або стане блакитною, залежачи від типу наркотиків, це стане сигналом про дійсне виявлення наркотиків», – розповів Брайан Річард.
Після виявлення у такий спосіб наркотиків, їх направляють у лабораторію для кінцевого аналізу – встановлення типу наркотичної речовини та її чистоти.
Так, лише протягом січня поточного року митницями ДФС зафіксовано 66 фактів незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Вилучено кокаїну – 0,002 кг, канабісу – 28,86 кг; 0,014 кг, 680 таб., 75 капс., 3 амп., 0,04 л інших наркотичних засобів; 0,274 кг, 1 955 таб. психотропних речовин; а також 0,1 кг, 26 табл. прекурсорів.
Загалом, протягом минулого року митницями ДФС виявлено 1 122 факти незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (за 2015 рік виявлено 970 фактів). Вилучено кокаїну – 11,9 кг, канабісу – 49,2 кг; 5,2 кг, 17 758 таб., 1 095 капс., 112 амп., 0,28 л інших наркотичних засобів; 9,3 кг, 37 943 таб., 21 206 капс., 10 амп., психотропних речовин; а також 5,7 кг, 1 880 табл., 171 л, 8 капс., 1 амп. прекурсорів.
Найбільша кількість випадків затримань припадає на автомобільний вид транспорту – 540, залізничний – 106, авіаційний – 31, морський – 23, поштовий зв’язок – 383, пішки – 39 випадків.
Найчастіше наркотичні речовини намагалися ввезти в Україну. За вказаний період зафіксовано 830 таких випадків. Під час вивезення зафіксовано 292 таких спроб.
Виявлено випадків незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на кордоні з Російською Федерацією – 221, з Молдовою – 182, з Республікою Білорусь – 132, з Угорщиною – 85, з Польщею – 72, з Румунією – 15 та з Словаччиною –10.
Відповідно до вимог КПК України митницями ДФС до правоохоронних органів України направлено 724 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених КК України, з яких 517 повідомлень – за ст. 305 КК України та 207 повідомлень – за ст. 307, 309 КК України.

Заповнюйте правильно платіжні документи!
Криворізька північна ОДПІ нагадує, як правильно заповнювати реквізити у розрахункових документах на сплату податків та зборів, у тому числі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: а саме поле «Призначення платежу» та «Отримувач».
При сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) до бюджету платник податків заповнює поле «Призначення платежу» розрахункового документа з урахуванням вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів” зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 974/27419 (далі – Порядок).
Порядком передбачено, що поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:
поле № 1 – друкується службовий код (знак) ”*” (ознака платежу);
поле № 2 – друкується розділовий знак ”;” та код виду сплати (формат ссс - тризначне число, наприклад, у разі сплати грошового зобов’язання друкується код виду сплати «101», при погашенні боргу – «140», тощо…);
поле № 3 – друкується розділовий знак ”;” та один з нижченаведених реквізитів:
1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);
поле № 4 – друкується розділовий знак ”;” та роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі.
Поле «призначення платежу» у розрахунковому документі для сплати грошового зобов’язання будь-якого платежу або єдиного внеску має наступний вигляд:
*;101;1111111111;сплата єдиного податку за 2 квартал 2016 року;;;
де 1111111111 – реєстраційний номер облікової картки платника податку
Або
*;101;АА111111;сплата єдиного податку за 2 квартал 2016 року;;;
де АА111111 - серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
Або
*;101;12345678;сплата податку на прибуток за 2 квартал 2016 року;;;
де 12345678 код ЄДРПОУ юридичної особи.
У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.
При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками (п. 2 Порядку).
Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ (п. 6 Порядку).
У разі наявності у платника податків/платника єдиного внеску податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання незалежно від напряму сплати, зазначеного у полі «Призначення платежу» розрахункового документа. При цьому зарахування коштів відбувається у порядку черговості, встановленому Податковим кодексом України, а такому виду сплати органами ДФС присвоюється код виду сплати 140 (п. 8 Порядку).
В залежності від виду сплати в полі № 2 «Призначення платежу» розрахункових документів вказується відповідний код сплати згідно із додатком до Порядку.
Згідно з додатком 8 «Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива» до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за №377/8976, у реквізиті «Отримувач» під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.
Обов’язковим реквізитом у розрахункових документах є поле «Код отримувача».
Для сплати податків та зборів до бюджету – отримувач коштів: Управління державної казначейської служби України (відповідної території);
Для сплати єдиного внеску – отримувач відповідний орган ДФС.

Рівномірна сплата податків – актуальне питання сьогодення
Від своєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), залежить стан наповнення бюджетів усіх рівнів, соціально-економічний розвиток держави, добробут усіх громадян, адже своєчасно сплачені податки – це виплата заробітної плати освітянам, працівникам охорони здоров’я, культури, пенсій, стипендій, фінансування соціальних заходів та інше.
Тому платники податків повинні не тільки не порушувати встановлені терміни сплати, а й піклуватися про рівномірне наповнення дохідної частини бюджету. Порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, регулює Податковий кодекс України (далі – ПКУ).
Відповідно до пп. 14.1.156 п.14.1 ст.14 ПКУ податкове зобов'язання - це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.
Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ (п.57.1 ст.57 ПКУ). Звертаємо увагу на те, що для своєчасного надходження платежу до бюджету слід його сплатити у перші дні цього періоду, не чекаючи його останнього дня.

Кястутіс Ланчінскас: Розпочато практичну реалізацію співпраці між ДФС та КМЄС
Державна фіскальна служба України та Консультативна місія Європейського союзу з реформування сектору цивільної безпеки України розпочинають практичну реалізацію співпраці. Про це повідомив Голова Консультативної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас під час підписання договору про передачу ДФС обладнання для виявлення наркотичних засобів та прекурсорів.
«Ми надаємо допомогу у вигляді тренінгів для працівників Державної фіскальної служби України стосовно розслідування різних типів злочинів. І сьогодні ми надали певну кількість тестів для ідентифікації наркотиків», – зазначив Кястутіс Ланчінкас.
У рамках співпраці, зокрема, минулого року були організовані координаційні наради, під час яких було досягнуто домовленостей щодо можливих напрямів подальшого співробітництва.
За словами Голови КМЄС, цього року почнеться практична реалізація цих угод і практична реалізація співпраці між ДФС та Консультативною місією ЄС.

У ДФС розроблено план підвищення професійного рівня працівників служби
З метою забезпечення випереджувального характеру навчання з орієнтацією на сучасні і зростаючі вимоги до професійної підготовки підвищення кваліфікації працівників органів ДФС сьогодні організовується відповідно до Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників органів ДФС на 2017 рік. Про це повідомила директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС Тетяна Пажитнова.
«Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади є важливою складовою державної кадрової політики. Результатом підвищення кваліфікації має стати формування у державних службовців мотивації потреби у постійному самовдосконаленні, вміння самостійно вчитися, використовувати набуті знання при виконанні посадових обов'язків», - зазначила Тетяна Пажитнова.
За її словами, згідно з Планом підвищення кваліфікації, у т.ч. спеціальна та спеціалізована підготовка працівників органів ДФС здійснюється на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Національного агентства України з питань державної служби, Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України та його регіональних відділень, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України тощо.
Крім того, працівники органів ДФС протягом 2017 року братимуть участь в навчальних заходах у рамках співпраці з міжнародними організаціями та митними адміністраціями інших країн. Зокрема, у 2017 році продовжується співпраця ДФС в рамках реалізації проектів: Програми Офісу технічної допомоги Казначейства США для Державної фіскальної служби України та Консультативної місії Європейського союзу «Консультація заради довіри».
«Підвищення кваліфікації – безперервний процес, який забезпечує професійну компетентність, ефективність роботи органів ДФС з урахуванням кращих світових практик та вітчизняного досвіду», - наголосила Тетяна Пажитнова.

Криворізька північна ОДПІ
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор