Криворізський район
www.kriv-rn.dp.gov.ua


Додаток

до розпорядження голови
райдержадміністрації
__________№___________


Аналітична довідка
"Про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції" в Криворізькому районі

Протягом 2019 року Криворізькою районною державною адміністрацією у межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання норм та вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки", Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 "Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки" та інших нормативно-правових актів райдержадміністрацією організована і здійснювалася робота в напрямку запобігання корупції.
Вищезазначена діяльність була спрямована на викорінення корупції як явища, на запобігання умовам, що можуть сприяти її виникненню, проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з антикорупційної тематики, серед населення поширювалася ідея нетерпимості до проявів корупції, пропагувалася перевага правомірної поведінки, результати боротьби з проявами корупції висвітлювалися у засобах масової інформації.
Проведений аналіз стану виконання державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування району вимог Закону України "Про запобігання корупції", який набрав чинності з 26 квітня 2015 року.
Питання запобігання та протидії корупції неодноразово розглядається та обговорюється на окремих робочих нарадах в структурних підрозділах районної державної адміністрації.
Одним з важливих аспектів державної політики у сфері протидії корупції є забезпечення прозорості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Головним спеціалістом апарату Криворізької районної державної адміністрації (з питань запобігання та протидії корупції) на підставі частин шостої та сьомої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» проведено перевірки фактів своєчасності подання відповідними суб’єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, визначених вищезазначеним Законом.
Головним спеціалістом апарату Криворізької районної державної адміністрації (з питань запобігання та протидії корупції) систематично вживалися заходи з надання методичної та консультаційної допомоги особам, уповноваженим на виконання функцій держави, з питань застосування антикорупційного законодавства.
Для формування негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, участі громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних правопорушень, на веб-сайті районної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщені «телефони довіри», «гарячої лінії», телефон уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. За вказаними номерами телефонів громадяни можуть звернутися та поінформувати про факти корупційних проявів та правопорушень, тиску та вимагання, а також заявити про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь. В звітному періоді таких повідомлень до райдержадміністрації не надходило.
Також на офіційному веб-сайті Криворізького району діє рубрика "Правові аспекти по корупції", де розміщена та систематично поповнюється інформація про загальний стан антикорупційної роботи та про законодавство в сфері корупції.
Основну інформацію щодо запобігання проявам корупції розміщено також на інформаційному стенді в приміщенні райдержадміністрації у зручному для відвідувачів місці.
У районній державній адміністрації проводиться перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади" у відношенні новопризначених осіб .
При прийомі на державну службу дотримуються умови конкурсного відбору, одним із критеріїв оцінювання при цьому є знання антикорупційного законодавства, а також проводиться бесіда з кандидатами з питань службової діяльності.
Претендентів на посади державних службовців, в обов’язковому порядку, ознайомлюють з Попередженням про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців та із Загальними правилами поведінки державного службовця.
Протягом 2018-2019 років проводилась відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота. Зокрема, проводилася роз'яснююча робота по заповненню декларацій, розроблено термінове доручення голови районної державної адміністрації від 16.01.2019 № 08-4/0/35-19 "Про забезпечення подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2019 році".
Питання запобігання корупції перебували і надалі перебуватимуть на постійному контролі керівництва райдержадміністрації.
Для забезпечення виконання вимог законодавства України по запобіганню корупції необхідно:
співпрацювати з інститутами громадянського суспільства та здійснювати проведення моніторингу щодо проявів корупції, на підставі чого вживати конструктивних мір для притягнення до відповідальності порушників; постійно підвищувати знання державних службовців з питань антикорупційної політики держави;
широко інформувати населення щодо методів спільної боротьби влади і громадськості з корупційними проявами.
забезпечити отримання від суб’єктів декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;
неухильно дотримуватися вимог статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" в частині припинення перебування на службі осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або органів місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
вести роботу щодо поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;
здійснювати контроль за своєчасним поданням суб’єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
вживати заходів, спрямованих на урегулювання та недопущення виникнення конфліктів інтересів у разі їх виникнення у ході здійснення посадових обов’язків державних службовців.
Проаналізувавши діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування із забезпечення виконання Закону України «Про запобігання корупції» та іншого антикорупційного законодавства можна зазначити, що у цій сфері проводиться певна робота. Протягом 2018-2019 років державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувалися.
Звернень від громадян неправомірні дії державних службовців та осадових осіб органів місцевого самоврядування не надходило.
Жоден з працівників не був помічений у вимаганні хабаря, подарунка чи послуги, які можуть розглядатися як винагорода за рішення чи дії, що належать до їх службових обов’язків.
Рішень суду про заборону займати посади в державних органах протягом трьох років з дня звільнення не надходило.
Висновки:
Районною державною адміністрацією, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами проводилася відповідна робота із забезпечення виконання Закону України «Про запобігання корупції». Проте на сьогодні необхідно вжити заходів щодо вдосконалення цієї роботи з урахуванням останніх змін в антикорупційному законодавстві.
Особливу увагу начальникам управлінь і відділів районної державної адміністрації, сільським головам необхідно приділити організації проведення на належному рівні роз’яснювальної роботи з антикорупційної тематики, формування у населення думки про негативне ставлення до проявів корупції та вжити вичерпних заходів щодо чіткого дотримання державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування обмежень, визначених розділами ІУ-УІІ Закону України «Про запобігання корупції», активізувати роботу із залучення громадськості до заходів щодо запобігання і протидії корупції.
Пропозиції:
З метою посилення дієвості заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції, профілактики правопорушень та злочинів вважаю за необхідне:
1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі, сільським головам забезпечити чітке та безумовне виконання норм антикорупційного законодавства.
2. Головному спеціалісту по роботі з персоналом апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі, сільським головам забезпечити ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, посад органів місцевого самоврядування із спеціальними обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» та забезпечувати всебічне висвітлення інформації з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території району на офіційному веб-сайті Криворізького району.


Головний спеціаліст
з питань запобігання та протидії
корупції апарату райдержадміністрації В.В. ДУБОВИК