Криворізський район
www.kriv-rn.dp.gov.ua


Пам’ятайте!

Зверніть увагу! Вимагайте дотримання законності!


Статтею 714 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов`язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов`язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

Якими можуть бути підстави для відключення газу споживачам?
   Порядок обмеження (припинення) розподілу природного газу Споживачу визначений типовим договором розподілу газу (Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2498)
Оператор ГРМ (у Кривому Розі це АТ «Криворіжгаз») має право припинити/обмежити розподіл природного газу Споживачу в порядку та у випадках, передбачених Кодексом газорозподільних систем, у тому числі у разі:

1) несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за цим Договором;

2) відсутності Споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника у розрахунковому періоді;

3) подання Споживачем або його постачальником (який уклав з Оператором ГРМ договір на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам) письмової заяви про припинення газопостачання;

4) несанкціонованого відбору природного газу, крім перевищення добового підтвердженого обсягу природного газу;

5) визнання в установленому порядку аварійним стану газорозподільної системи та/або ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновлювальних робіт;

6) відмови споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;

7) відмови представникам Оператора ГРМ в доступі на об’єкти або земельну ділянку Споживача, де розташована газорозподільна система та/або газове обладнання, та/або комерційний вузол обліку газу, для здійснення контролю відповідності встановленого газоспоживаючого обладнання проектній документації, обстеження газових мереж до ВОГ та/або газоспоживаючого обладнання.

Правила безпеки систем газопостачання

У відповідності до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285, підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови:

1) наявності витоків газу;

2) несправної автоматики безпеки;

3) несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

4) відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

5) самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

6) не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4 цієї глави;

7) не відповідності системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчо-технічній документації.

Правила постачання газу

Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі:

   · проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

   · перевищення підтвердженого обсягу природного газу, якщо інше не передбачено договором постачання природного газу;

   · розірвання договору постачання природного газу;

   · відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

   · настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу" та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.

Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.

Відповідно до пункту 17 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 , якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом 10 днів після строку, визначеного договором постачання природного газу, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу шляхом направлення споживачу письмового повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно припинити споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед газовим приладом та допустити представника постачальника за пред'явленням службового посвідчення на об'єкт для пломбування запірних пристроїв, що має здійснюватися з дотриманням техніки безпеки. При цьому в повідомленні про припинення споживання природного газу постачальник має зазначити підстави та дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше ніж через 3 дні після дати отримання повідомлення.

Яким чином має відбуватись відключення газу?

Якщо борги

У відповідності до Постанови НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу» представники газорозподільної компанії зобов’язані надати споживачам повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання - у строк не менше ніж за 3 дні до дати припинення газопостачання.

Якщо газорозподільна організація (АТ «Криворіжгаз») не може отримати доступ до об’єкта споживача, вона може здійснити механічне від’єднання від системи розподілу, тим самим не допускаючи залишення інших споживачів без газопостачання.

Якщо споживач справно сплачував і не порушував правил безпеки користування газом, а також не був попереджений про відключення, то таке відключення є незаконним. Попередження має бути письмовим з позначкою про його вручення.

Якщо витік газу

Якщо мешканцями зафіксовано витік газу, то для недопущення аварії, усунення витоків та причин аварії треба викликати аварійну службу (104).

Якщо встановлено, що витік газу відбувається у певній квартирі, доступ до якої не надано власником, складається акт про недопуск за підписами незацікавлених осіб, зокрема сусідів.

Порада: попросіть представників служби газу пред’явити посвідчення і зафіксуйте для себе ПІБ відповідального працівника.

Якщо газовики роблять акцент на витоку газу у конкретній квартирі, а місце перебування власників невідомо – є порядок несанкціонованого доступу до житла відповідно до ст.29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (у випадку, якщо аварійна ситуація може зашкодити іншим мешканцям, а витік газу, на який посилаються газовики, і є такою аварійною ситуацією). Застосовуючи цей порядок, газовики можуть обмежити постачання газу шляхом механічного від’єднання конкретного споживача.

Слід зазначити, що мова має йти про від’єднання конкретного споживача, а не про весь будинок або під’їзд, де він мешкає.

Але якщо сталось в інший спосіб, а газовики посилаються на борги інших мешканців або витік газу у конкретній квартирі і відключають весь будинок або стояк від газу, то справні споживачі, які опинились без газу внаслідок таких дій, можуть звернутись до суду для оскарження відключення та стягнення компенсації за недовідпущений природний газ.

Якщо постачальник (Дніпропетровськгаззбут) або газорозподільна організація (Криворіжгаз) безпідставно відключили споживача від газопостачання, споживач має право звернутись до суду з питанням оскарження припинення газопостачання та відновлення газопостачання та щодо стягнення компенсації за недоотриманий об’єм природного газу.
Сплата компенсації передбачена розділом 6 Правил постачання природного газу: «Якщо постачання природного газу побутовому споживачу було припинено через дії Оператора ГРМ (газорозподільної компанії) на виконання неправомірного доручення постачальника про припинення постачання природного газу побутовому споживачу, то у такому випадку постачальник відшкодовує побутовому споживачу вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення. При цьому постачальник відшкодовує побутовому споживачу збитки (обсяг недовідпущеного природного газу), які обчислюються виходячи з фактичного середньогодинного споживання природного газу за останній розрахунковий період, кількості годин перерви та цін на природний газ, що діяли в період відсутності газопостачання. Крім того, якщо внаслідок цього побутовому споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, постачальник відшкодовує її відповідно до чинного законодавства».

Що варто зробити для захисту прав споживачів газу у випадку незаконного відключення газу?

Крок 1 – договори на постачання і розподіл газу

Уважно прочитайте свої договори на постачання і розподіл природного газу.
Якщо такого договору на руках немає, то зверніться з інформаційним запитом про видачу завіреного договору, на підставі якого відбувається постачання та розподіл газу. Можна взяти до уваги і типовий договір, який є у відкритому доступі (посилання на нормативи нижче).

Наприклад, у Кривому Розі газорозподільна компанія – АТ «Криворіжгаз» (пр.Металургів, 1, тел. 0564054000 462-61-04, контакт-центр (067) 62-92-104. Центри обслуговування клієнтів: вул.Матусевича, 2а, вул.Ракітіна 11, вул.Володимира Великого, 29В).


Газопостачання забезпечує ТОВ «Дніпропетровськгаззбут»:
Головний офіс - 49000, г. Дніпро, вул.Виконкомівська, 34, тел. (056)78-78-104 zbut@dpgaszbut.104.ua; контакт-центр: тел. (056) 79-40-304 contact@dp.104.ua


Філія у Кривому Розі: м.Кривий Ріг, вулиця Віталія Матусевича, буд. 24, yuliya.babaieva@krgas.com.ua, (067)009-01-04, (056)794-03-04, контакт-центр працює з 08:00 до 20:00, без вихідних.

Крок 2 - інформаційний запит про причини відсутності газу

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» потрібно звернутись із письмовим запитом до газопостачальної та газорозподільної компаній та дізнатись причини, через які відключено газ.

Запит направляйте наступним чином:
1. Скановану копію листа (з датою, підписом) направте електронною поштою.
2. Паперовий варіант: або під проставлення відмітки про отримання (нарочно), або поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Термін надання відповіді на інформаційний запит – 5 робочих днів.

Крок 3 – акт-претензія

Форма акта-претензії та порядок складання передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

Для складання акта потрібно викликати представників газопостачальної/газорозподільної компаній, з ініціативи яких було відключено газ. Робіть це письмово, повідомивши про бажання скласти акт-претензію. У зверненні обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові, місце фактичного проживання споживача, а також найменування ненаданої, наданої не в повному обсязі або неналежної якості послуги.

Якщо не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання претензії споживача представники газопостачальної компанії не прибули для складання-акта-претензії, то скласти такий акт можуть самі мешканці: споживач та двоє його сусідів.

В акті-претензії зазначаються дата і час проведення перевірки, виявлені факти невідповідності якості надання комунальних (відсутності газу), передбаченим договором про надання відповідних послуг, інформація про дату відключення газу.

Акт-претензія складається у двох примірниках і підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги (його представником). Один примірник акта-претензії передається споживачеві, другий - зберігається у виконавця комунальної послуги. Акт-претензія у разі складання її без участі представника надавача послуги направляється на підприємство рекомендованим листом.

Виконавець комунальних послуг або управитель багатоквартирного будинку протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надає споживачу обґрунтовану письмову відмову.


Крок 4 – скарга до НКРЕКП

Якщо реакції на акт-претензію немає, то варто звернутись зі скаргою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Адреса: 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19
вебсайт:
www.nerc.gov.ua; e-mail: box@nerc.gov.ua.
Інформаційно-довідкова телефонна лінія: (044) 204-70-72.Крок 5 – позов до суду

Отримані відповіді та відсутність реагування на акт-претензію можуть стати підставою для звернення до суду. До суду може звернутись особа, яка є власником або користувачем житла, є споживачем газу, справно сплачує за отримані послуги і права якої як споживача були порушені.

Порада від центру безоплатної правової допомоги: запити, звернення пишіть від імені людини, яка є потенційним суб’єктом отримання безоплатної ВТОРИННОЇ правової допомоги, а, отже, зможе розраховувати на призначення адвоката за рахунок держави для захисту своїх прав. Це зекономить кошти.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги у складанні документів не процесуального характеру УСІ мешканці також можуть звертатись до Криворізького центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та його відділів – бюро правової допомоги (у Кривому Розі це адреси: вул.Качалова, 2, пр.Героїв-підпільників, 1а, вул.Станіслава Конткевича, 37, а зателефонувавши до всеукраїнського цілодобового контакт-центру – 0-800-213-103, ви дізнаєтесаь адресу найближчого бюро правової допомоги).

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Серед осіб, які мають право на таку допомогу (призначення адвоката за рахунок держави): усі без виключення діти, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників, особи, постраждалі від домашнього насильства або насильства за ознаками статі, особи з інвалідністю, пенсія яких не вище 2 прожиткових мінімумів для непрацездатних (наразі це 3128 грн.); особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів (наразі це 4014 грн.); інші категорії громадян згідно ст. 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Наголошуємо на тому, що за подання позовів до суду, які стосуються захисту прав споживачів, не стягується судовий збір.

Отже, особи, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, можуть звернутись до суду для оскарження незаконного відключення від газу та стягнення компенсації за недоотриманий внаслідок незаконного відключення газ цілком БЕЗКОШТОВНО - за рахунок держави.

Але, звісно, кожна людина має право обирати, в які установи звертатись, до яких звертатись адвокатів та взагалі – чи звертатись до суду. Захист прав – особиста справа кожного.


Де можна отримати безоплатну правову допомогу в Кривому Розі?

Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та наші окремі відділи, бюро правової допомоги, працюють з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00 без перерв, у п'ятницю - до 15.45.

Наші адреси:
м.Кривий Ріг: вул.Качалова, 2, тел.098-040-83-70;
просп.Героїв-підпільників, 1а, тел.097- 139-88-57;
вул.Станіслава Конткевича, 37, ел.067-276-54-76;
вул.Каткова, 25 (ж-м Інгулець), тел.067-118-34-90;
м.Жовті Води, бульв.Свободи, тел.62, 050-505-28-33;
м.П'ятихатки, вул.Пушкіна, 107, тел.096-188-55-43;
м.Апостолове, вул.Центральна, 63, тел.068-208-50-52;
смт.Софіївка, вул.Карпенка, 20, тел.097-495-83-16.Нормативно-правова база

1.Закон України «Про житлово-комунальні послуги», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19

  2.Закон України «Про ринок природного газу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19

  3. Закон України «Про безоплатну правову допомогу»

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17

  4. Цивільний кодекс України

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

  5.Постанова НКРЕКП від 21.09.2017 №1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу».


  https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1156874-17


  6.Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»


  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15


  7.Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»


  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15


  8.Постанова НКРЕКП від 30.09.2015 №2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу»


  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1384-15#n14


  9.Постанова від 30.09.2015 № 2500 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам».


  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1386-15

  10. Кодекс газорозподільних систем

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15?find=1&text=%EF%EE%F0%FF%E4%EE%EA+%E2%B3%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%ED%FF+%E3%E0%E7%F3#w21

  11.Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-%D0%BF


  12. Кодекс газотранспортної системи https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15


  13. База правових консультацій https://wiki.legalaid.gov.ua/


  ________________________________________________________________

  Укладачі: Кожем’яка Н.Є., Шишов В.М., заступники начальника відділу право- просвітництва та надання БПД Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги